Gemeente Maastricht biedt ruimte voor tijdelijke woningen

Marktpartijen kunnen aanvragen indienen tot 20 januari 2019

De gemeente Maastricht gaat ruimte bieden voor tijdelijke woningen. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten. De economische groei en het achterblijven van nieuwbouw in de crisisjaren heeft de vraag naar woningen doen stijgen in Maastricht. Ook de prijzen zijn gestegen. Hierdoor is er een tekort aan betaalbare en middeldure huurwoningen ontstaan voor specifieke doelgroepen zoals statushouders, inwoners die de geestelijke gezondheidzorg verlaten en andere inwoners die met spoed een woning zoeken. De verwachting is dat dit tekort de komende tien jaar zal aanhouden. Daarnaast start de Universiteit Maastricht in september 2019 met enkele nieuwe internationale opleidingen. Hierdoor zal de studentenpopulatie verder toenemen. De gemeente vraagt daarom woningcorporaties en andere marktpartijen om met voorstellen te komen om tijdelijke woningen te realiseren voor deze doelgroepen. In 2019 staat het college maximaal 500 tijdelijke woningen toe. Marktpartijen kunnen hun plannen tot 20 januari 2019 kenbaar maken bij de gemeente.    

“Het gaat goed met onze stad, maar mede hierdoor wordt een aantal groepen kwetsbaar op de woningmarkt. We willen dat Maastricht voor iedereen een prettige en betaalbare plek blijft om te wonen. Daarom kiezen we voor een oplossing die op korte termijn soelaas biedt, maar die er tevens voor zorgt dat er over tien jaar geen structureel overschot ontstaat,” aldus Vivianne Heijnen, wethouder Wonen van de gemeente Maastricht.

Stroomversnelling woningmarkt

De (Maastrichtse) woningmarkt zit in een stroomversnelling. Huizenprijzen stijgen en de krapte neemt toe. Op locaties als Belvédère, Klevarie en aan de Groene Loper wordt gewerkt aan nieuwe woningen voor een mix van Maastrichtenaren. Voor een aantal specifieke doelgroepen dreigt er in de komende jaren echter een tekort. Statushouders kunnen steeds moeizamer worden geplaatst. Ook mensen die de geestelijke gezondheidszorg verlaten en ‘spoedzoekers’, zoals gescheiden mensen, vinden minder makkelijk een betaalbare woning. Bovendien verwacht de gemeente volgend jaar als gevolg van de nieuwe universitaire opleidingen een toename van studenten die hoger is dan de reguliere instroom van 3 procent. Het college zet daarom in op de realisatie van 500 tijdelijke woningen met ingang van september 2019.

Marktpartijen aan zet

De markt is aan zet. Tot 20 januari kunnen partijen voorstellen indienen. Voor 2019 gaat het om 375 woningen voor studenten en 125 woningen voor andere doelgroepen. Woningen worden verhuurd met een maximale huurcontractduur van 2 jaar. De gemeente toetst de voorstellen en beoordeelt de ruimtelijke geschiktheid van de locatie. Initiatieven in monumenten of bestaande gebouwen en initiatieven geschikt voor een mix van doelgroepen genieten de voorkeur. Voor de tijdelijke studentenwoningen is realisatie op Randwyck een pré. De gemeente maakt voor 19 februari 2019 een keuze uit de ingediende plannen. De eerste tijdelijke woningen moeten dan zo snel mogelijk worden gerealiseerd en blijven maximaal tien jaar staan. “Parallel daaraan werken we samen met de gemeenteraad aan de huisvesting voor studenten op lange termijn,” aldus Heijnen. “In het eerste kwartaal hopen we samen de programmering vast te leggen voor de komende vijf jaar.”

Meer informatie: www.gemeentemaastricht.nl/tijdelijkwonen