Gemeente Maastricht continueert bestaand hotelbeleid

Het huidige hotelbeleid wordt voortgezet tot 2018. Tot dat besluit is het college van Burgemeester en wethouders gekomen op basis van een evaluatie van ZKA Consultants. Uit de evaluatie bleek dat het hotelbeleid dat de gemeente sinds 2009 heeft toegepast, heeft gewerkt.   

Meer diversiteit en goede balans tussen vraag en aanbod

Het restrictieve hotelbeleid heeft geleid tot meer diversiteit en vernieuwing in het totaalaanbod.

In de afgelopen jaren is het totaalaanbod minder hard gestegen dan landelijk. Het aantal hotels in het luxe segment is gestabiliseerd en het budgetaanbod gestegen. De kamerbezetting is, ondanks de crisis, gelijk gebleven. Ook de gerealiseerde kamerprijs en –opbrengst daalden veel minder dan in andere Nederlandse steden. 

“Een goed en divers hotelaanbod is van groot belang voor de stad Maastricht. Niet alleen de toeristenbranche, maar ook het bedrijfsleven, het MECC en de Universiteit profiteren daar van. Het restrictieve hotelbeleid heeft gewerkt. De groei is getemperd en er is meer diversiteit ontstaan in het aanbod. Daarmee is er geen aanleiding om het beleid te wijzigen. We brengen wel enkele nuances aan,” aldus John Aarts, wethouder Economie, Financiën en Mobiliteit. 

Geen haalbaarheidstoets voor kleinere initiatieven

Zo wil de gemeente de regeldruk en kosten voor initiatiefnemers omlaag brengen. Het indienen van een haalbaarheidsstudie wordt eenvoudiger gemaakt. Daarnaast is voortaan geen haalbaarheidsstudie meer nodig voor kleinere initiatieven tot en met 7 kamers. Omdat de gemeente het wonen in de (binnen)stad belangrijk vindt, geldt de nieuwe regeling alleen als de woonfunctie niet verdwijnt. Ook bestaande hotels die willen uitbreiden met maximaal 7 kamers en voor bestaande hotels met 140 kamers of meer, die met maximaal vijf procent willen uitbreiden, hoeven geen haalbaarheidsstudie meer te verrichten. Tot slot gaat de gemeente de haalbaarheidsstudies van nieuwe initiatieven nadrukkelijker toetsen op vernieuwing. Zo hoopt de gemeente  vernieuwende hotels naar Maastricht te halen en de marktruimte in het budget en luxesegment beter te benutten. 

Reduceren planvoorraad

Met het hotelbeleid heeft de gemeente de afgelopen jaren de groei van het totaalaanbod getemperd. Dit blijft ook de komende jaren nog van belang. De planvoorraad in Maastricht is met 31 hotelinitiatieven en minimaal 880 kamers, waarvan 440 al principetoestemming hebben ontvangen, hoger dan de geraamde marktruimte (tot en met 2020 325 extra hotelkamers benodigd). De gemeente wil deze hoge planvoorraad in de toekomst reduceren, onder andere door aan nieuwe initiatieven niet langer principemedewerking te verlenen voor onbepaalde tijd. De tijd waarbinnen het initiatief dient te worden gerealiseerd, zal worden gemaximeerd.