Gemeente Maastricht en VVV Maastricht sluiten nieuw convenant 2017 - 2020

Maastricht zet in op verdere groei verblijfstoerisme

Ondertekening convenant

De gemeente Maastricht zet de samenwerking met VVV Maastricht onverminderd voort. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten op basis van een positieve evaluatie over de periode 2013 - 2016. In die periode werden de diensten van de VVV gewaardeerd met een gemiddelde van 8,3 en steeg onder meer het aantal overnachtingen met 16 procent. Het college bestendigt in het nieuwe convenant 2017 - 2020 dan ook de ingezette koers. Via marketing en communicatie, het informeren en verleiden van (potentiële) bezoekers en het bouwen aan een sterk en eenduidig imago van de stad, dient VVV Maastricht ook de komende jaren te werken aan het verhogen van het verblijfstoerisme, de bestedingen en de werkgelegenheid in de toeristische sector. Nieuwe accenten zijn er ook. Zo zal de VVV in haar activiteiten nog meer dan voorheen aandacht hebben voor de ruimtelijk ontwikkeling van de stad (Groene Loper, Tapijn en Sphinxkwartier), de culturele/creatieve sector (zoals mode, design en muziek) en de verbinding met de (Eu)regio. Gister ondertekenden John Aarts, wethouder voor economie, en Lars Flinkerbusch, directeur VVV Maastricht, het nieuwe convenant.

“Al 125 jaar heet VVV bezoekers warm welkom in onze stad. Zij doen dat met grote professionaliteit en creativiteit, maar bovenal vanuit de passie voor Mestreech. Over de uitvoering zijn we zeer tevreden. De doelstellingen zijn gehaald en werpen zichtbaar vruchten af. Het verblijfstoerisme zit in de lift, het aantal banen in de sector is ongeveer gelijk gebleven en de euro’s die we besteden worden in waarde verviervoudigd voor de stad,” aldus John Aarts, wethouder voor economie van de gemeente Maastricht.

Positieve evaluatie

Nagenoeg alle doelstellingen uit het convenant zijn gehaald. Enkele resultaten:

  • De diensten van de VVV worden zeer goed gewaardeerd, met een 8,3. In 2015 ontving Maastricht   Underground het certificaat van ‘uitmuntendheid’ van TripAdvisor.
  • De subsidie die de VVV ontvangt van de gemeente (863.000 euro) wordt verviervoudigd door de projecten die samen met de toeristische sector worden opgezet.
  • Jaarlijks realiseert de VVV free publicity voor de stad van omgerekend 5 mln. euro.
  • Het VVV kantoor ontvangt jaarlijks 400.000 bezoekers. Na Amsterdam staat Maastricht daarmee op de tweede plek.
  • Succesvolle marketingcampagnes werden op-/voortgezet (During TEFAF, Magisch Maastricht, Altijd Maastricht).

Monitor toerisme in Maastricht

Ook de langere termijn cijfers over de toeristische ontwikkeling 2009-2015 (ZKA )) tonen aan dat Maastricht, ondanks de crisis, een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en er goed voor staat. Het aantal hotelovernachtingen is sinds 2009 gestegen met 19,5 procent.. Het aandeel buitenlandse hotelgasten steeg in die periode van 25 tot 33%. De spreiding over het jaar is positief; in december vinden inmiddels 9,6% van het aantal overnachtingen plaats, evenveel als de traditionele topmaanden juli en augustus. Het afgelopen haar 2015 steeg de gemiddelde verblijfsduur licht tot 1,59 nachten. In dat jaar steeg het aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector met 120 banen tot bijna 6000 banen (8,4% van het totaal aantal banen in Maastricht).
In 2015 trok Maastricht 2,25 miljoen bezoeken door circa 1,35 miljoen bezoekers. Beide zijn gedaald vanaf 2012 . Het aantal bezoeken daalde daarbij relatief sterker dan het aantal bezoekers, door het afnemen van het herhalingsbezoek. . De daling deed zich in  alle andere top 10 bezoeksteden voor, met uitzondering van Amsterdam.

Nieuw convenant 

In het nieuwe convenant staan drie pijlers centraal: toeristische marketing en communicatie, de beleving van de gast (guest experience) en de toeristische positionering van de stad. Aan de hand hiervan wordt gewerkt aan meer en langer verblijf, hogere bestedingen en meer werkgelegenheid. Maastricht blijft daarmee inzetten op het verblijfstoerisme. “Het dagbezoek verdient en krijgt de aandacht, maar het stimuleren van het verblijfstoerisme is en blijft de hoogste prioriteit. Dit levert de stad simpelweg de meeste economische effecten op. Bovendien heeft deze keuze de afgelopen jaren ook goed uitgepakt voor de stad,” aldus wethouder Aarts. “Om het verblijf van bezoekers te verlengen en de bezoekfrequentie te verhogen, is het nodig om de komende jaren de minder bekende kanten van Maastricht meer te gaan belichten zoals het nieuwe stadsdeel Sphinxkwartier*, maar ook nog meer de verbinding te zoeken met de regio en Euregio.” 

Met het sluiten van het nieuwe convenant ontvangt de VVV Maastricht tot en met 2020 jaarlijks een subsidie van 863.000 euro (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Lars Flinkerbusch, directeur VVV Maastricht, is verheugd met het nieuwe convenant: “Er komen steeds meer alternatieven voor de recreatieve bezoeker. Steden profileren zich steeds sterker. Met het vertrouwen van de gemeente kunnen wij hierop inspelen vanuit een crossmediale Guest Experience. Dat gaat verder dan het informeren van toeristen. We willen hen vooral inspireren, verleiden en hen voor langere tijd binden aan de stad. Maastricht voelt voor mij bijna on-Nederlands. De magie die in de stad Maastricht zit, is een onderscheidende karaktereigenschap die we met elkaar nog sterker tot uiting laten komen in de positionering van de stad”.

*Het convenant werd daarom symbolisch ondertekend in het Eiffelgebouw. Het icoon van het industriële verleden van Maastricht krijgt in de nieuwe stadswijk Sphinxkwartier een tweede leven als Student Hotel.