Gemeente Maastricht gaat straatparkeren stapsgewijs digitaliseren

Mobiel belparkeren mogelijk in 2016; parkeren op kenteken in 2018

 

De gemeente Maastricht wil de komende twee jaar het betaald straatparkeren stapsgewijs digitaliseren. In 2016 voert de gemeente mobiel belparkeren in. In 2018 kunnen inwoners en bezoekers van Maastricht in de gehele stad parkeren op kenteken(invoer), via de parkeerbetaalautomaten. Daarnaast komt er voor bewoners een digitale visiteregeling (E-loket) en vervalt op termijn de huidige bezoekersparkeerpas. Ook wordt het mogelijk om binnen afzienbare termijn  parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven  digitaal aan te vragen. De gemeente wil daarmee het parkeergemak voor inwoners en bezoekers verbeteren.

Bezoekersstad

In een aantal grote streden in Nederland is digitaal parkeren al ingevoerd. De ervaringen voor de gebruikers en de parkeerders zijn positief. Bezoekers stellen steeds hogere eisen aan het bezoeken van een stad. Het invoeren van een modern parkeerbeheer is voor een internationale bezoekersstad als Maastricht dan ook nodig in de concurrentie met andere bezoekerssteden.

Sneller en eenvoudiger

Digitaal parkeren biedt alle parkeerdoelgroepen voordelen en vergroot het parkeergemak. Inwoners en bezoekers krijgen niet alleen meer keuzemogelijkheden, parkeren wordt ook sneller en eenvoudiger. Zo kan vanuit thuis een parkeervergunning worden aangevraagd, kan met een mobiele telefoon een parkeerplek worden betaald en zijn papieren parkeerkaartjes (achter de autoruit) in de toekomst niet meer nodig, omdat de parkeerder het kenteken van zijn voertuig kan invoeren bij de parkeerautomaat.   

Modern en efficiënt parkeerbeheer

Modern parkeerbeheer is bovendien efficiënter. Met de invoering van het digitale systeem kan de gemeente kosten besparen. Een businesscase wordt hiervoor opgesteld in 2016. Daarnaast levert het digitale systeem meer informatie en inzicht op over betaald straatparkeren in de stad. Deze informatie kan in de toekomst worden ingezet om de verkeersdoorstroming en de toekomstige bereikbaarheid van de stad te optimaliseren.

Mobiel belparkeren

In de loop van 2016 wil de gemeente mobiel belparkeren mogelijk maken voor inwoners en bezoekers. Mobiel belparkeren is een betaalwijze, waarbij de parkeerder zich aan- en afmeldt op kenteken bij een centrale computer. Dit kan met een mobiele telefoon per SMS of via diverse belparkeerproviders zoals SMS Parking, Parkmobile, Yellowbrick, etc. Hiermee wordt het voor de parkeerder mogelijk om achteraf en per minuut te betalen. Naast mobiel belparkeren blijft het mogelijk om te betalen bij de parkeerautomaat.

Parkeren op kenteken

De gemeente gaat het parkeren op kenteken de komende jaren stapsgewijs invoeren. Het streven is om in 2018 het parkeren op kenteken mogelijk te maken in Maastricht. Een papieren kaartje zal dan niet meer benodigd zijn. De parkeerder kan het kenteken invoeren bij de automaat of met zijn mobiel en eveneens bij de automaat of met zijn mobiel afrekenen. Ook de controle op parkeren zal worden gedigitaliseerd. Dit betekent dat handhavers door het scannen van het kenteken kunnen controleren of de parkeerder heeft betaald.