Gemeente Maastricht investeert € 2 miljoen in creatieve industrie

De gemeente Maastricht gaat de komende jaren € 2 miljoen investeren in de creatieve industrie. 

Het geld gaat naar diverse projecten binnen de sectoren mode, film, podiumkunsten en de (nieuwe) maakindustrie.  Het college van Burgemeester en Wethouders wil met deze investeringen de  werkgelegenheid bevorderen en afgestudeerd, jong talent stimuleren om in de stad en (eu)regio eigen ondernemingen te starten. Meerdere partijen zien het belang en doen mee in de financiering.  

Creatieve industrie topsector in Maastricht

Uit onderzoek is gebleken dat de creatieve industrie een belangrijke economische sector is voor de stad Maastricht. De creatieve sector in Maastricht is nu al goed voor ruim 2.200 banen en ruim 1.000 ondernemingen. Bovendien heeft de sector een enorme groeipotentie. Met de voorgestelde investeringen wordt gemikt op een toename van ongeveer 1.500 banen in 2020.

De investeringen moeten zorgen voor een flinke versterking van de sector door het verbeteren van de fysieke infrastructuur en het duurzaam verbinden van alle partijen binnen de creatieve industrie. De gemeente Maastricht heeft samen met de creatieve sector vier aandachtsgebieden benoemd: mode, film, podiumkunsten (performing arts) en de nieuwe maakindustrie.

Mode Maastricht

Maastricht wil de komende jaren uitgroeien tot een stad die trendsettend is op modegebied. Authentiek, vooruitstrevend en met allure. De gemeente Maastricht wil de komende jaren € 1,1 mln. investeren in de versterking van modestad Maastricht. Modefestival Fashionclash ontvangt extra subsidie voor het organiseren van meer en hoogwaardigere (side-)events. In de binnenstad komt een verzamelplek (Warenhuis Maastricht) met het beste wat de stad op het gebied van mode en lifestyle te bieden heeft en er wordt een zogeheten FashionHouse ontwikkeld, waar afgestudeerd creatief talent wordt begeleid tot ondernemer. Tot slot wordt er geïnvesteerd in een internationaal modecongres en de cofinanciering van onderzoek naar mode.   

Film

Het Limburgse film- en mediaklimaat is volop in ontwikkeling. Maastricht gaat zich positioneren als thuisbasis voor filmmakers. Een substantiële investering in het Limburgse filmklimaat resulteert in meer bedrijvigheid, aantrekking van kapitaal, meer uitgaven door productiebedrijven in lokale economie, versterking van infrastructuur, doorstroming van regionale talenten en versteviging van vestigingsklimaat. De uitbreiding van Lumière in de Timmerfabriek wordt aangegrepen om de krachten van de makers en de talentontwikkeling te bundelen: er komt een broedplaats (zogenaamde incubator) voor startende film- en mediabedrijven en de infrastructuur wordt geschikt gemaakt voor experiment met nieuwe digitale technieken. Investering € 100.000 

Nieuwe maakindustrie

Ideeën voor producten  zijn er genoeg. Maar tussen het uitwerken van een idee en de marktintroductie bestaat een kloof; de zogenaamde Death Valley, waarin goede concepten stranden bij gebrek aan startkapitaal en bovenal goede coaching. De gemeente Maastricht wil die kloof overbruggen en 15 maakondernemers de kans bieden hun product op de markt te brengen. Daartoe wordt samen met andere (semi-)overheidspartijen en het bedrijfsleven een laagdrempelig creatief centrum gestart, waar maakondernemers in de periode 2015 – 2020 hun projecten kunnen ontwikkelen. Investering € 100.000.

Podiumkunsten

De podiumkunsten zijn een belangrijk onderdeel  van de in Maastricht gevestigde creatieve industrie. De sector stelt structureel ongeveer 500 mensen tewerk en bereikt in de stad jaarlijks ca. 250.000 individuele bezoekers aan voorstellingen, festivals en evenementen. Sinds 2013 zet de sector in op talentontwikkeling, met AiNSI (podium en werkplaatsen) als bruisend hart en ontmoetings-, werk-, en presentatieplek voor jong regionaal (theater)talent. De gemeente Maastricht wil de aanwas en ontplooiing van dit jong talent voor de stad behouden en versterken door een open platform te creëren waarop dit talent haar eerste stappen aan het publiek kan tonen , ondersteund door de professionals van  o.a. het Theater aan het Vrijthof. Investering € 150.000.

Customer Service Valley

In Zuid-Limburg zijn momenteel 30 bedrijven actief, gespecialiseerd in klantenservice (Customer Service).  Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de lokale overheden bestaat er een wens om meer samen te werken bij de toepassing van nieuwe ideeën, onder andere op het gebied van opleiding, imago en kwaliteit, om de sector te versterken en de slagkracht te vergroten. De gemeente Maastricht neemt deel aan deze samenwerking onder de noemer Customer Service Valley en investeert € 300.000 in (onder meer) het beter toe leiden van personeel naar werk binnen de sector en in het aantrekken van nieuwe bedrijven.    

Launch Base

Maastricht heeft met de afgestudeerden van de Universiteit en Zuyd Hogeschool veel kennis in huis. Met het project LaunchBase willen we deze afgestudeerden behouden voor stad en regio, ze binden aan bedrijven en tot ondernemers en ondernemingen begeleiden. LaunchBase is een incubator waar afgestudeerden tot ondernemer worden opgeleid. Binnen een half jaar moeten zij zowel een team als een volwaardig ondernemersplan opleveren. De echte ondernemer potentials met groeiaspiraties kunnen in de tweede fase begeleid worden tot ondernemingen. Investering € 250.000.

“Bedrijven hebben creatieve mensen nodig om innovatief en economisch succesvol te zijn. Daarom is het van belang dat Maastricht de komende jaren in staat is om creatieve mensen aan te trekken en te behouden voor de stad. Het versterken van de creatieve sector vergroot de aantrekkingskracht van ons vestigingsklimaat en is een versteviging van de toch al robuuste en breed georiënteerde Maastrichtse economie,” aldus John Aarts, wethouder Economie.

Mieke Damsma, wethouder Cultuur: “Een creatieve stad kan niet zonder een culturele infrastructuur die up to date is en die de makers en het publiek in staat stelt zelf tot nieuwe inzichten en praktijken te komen.  Dat bepaalt ook de kwaliteit van leven en dus van wonen en werken in deze stad. In aanvulling op deze investeringen, investeert de gemeente nog eens € 1 miljoen in de innovatie van kunst en cultuur. Concrete projectvoorstellen worden samen met de cultuursector  en bewoners nog verder ingevuld en verwacht in het voorjaar van 2015.”