Gemeente Maastricht maakt stedelijk dekkend netwerk van AED apparatuur mogelijk

De gemeente Maastricht ondersteunt de realisatie van een stedelijk dekkend netwerk van AED apparatuur(automatische externe defibrillator). Met deze apparaten kunnen geschoolde vrijwilligers hulp bieden bij een acute melding van een hartstilstand. De AED’s worden zodanig geplaatst dat een AED door de vrijwilliger binnen 6 minuten te bereiken is. De ambulance doet er vaak langer over.

Om het netwerk dekkend te krijgen zijn 13 organisaties en of bedrijven bereid gevonden hun AED apparaat in de buitenruimte te plaatsen. Op plekken waar er onvoldoende dekking is zoekt de gemeente nog 8 nieuwe eigenaren die een AED apparaat willen aanschaffen. Op deze manier hoopt men in de loop van 2018 een stedelijk dekkend netwerk te hebben van in totaal 64 AED’s en ruim 1600 vrijwilligers.

In een aantal buurten zijn de buurtkaders eigenaar van meerdere AED’s. De gemeente compenseert de (meer)kosten van de (nieuwe) eigenaren. Het gaat dan om bijvoorbeeld de kosten van het naar buiten plaatsen tot het vergoeden van de aanschaf en vervanging AED’s, de bijbehorende kosten van onderhoud en voor scholing van vrijwilligers. Vergoeding van de kosten is maatwerk.

De gemeente stelt hiervoor € 200.000 ter beschikking tot 2024. Eigenaren van de AED’s zijn: de gemeente Maastricht, Maastricht sport, ondernemers, buurtkaders en maatschappelijke instellingen. De eigenaren zijn en blijven zelf verantwoordelijk.

Uit onderzoek van het Maastricht UMC+ blijkt dat meer dan een kwart van de mensen een hartstilstand overleeft als burgerhulpverleners binnen 6 minuten worden gemobiliseerd middels een tekstberichtje. Deze bevindingen onderstrepen de oproep van de Hartstichting voor meer mensen die kunnen reanimeren.