Gemeente Maastricht roept PGB-houders op

Melding bij Sociale Verzekeringsbank noodzakelijk

De gemeente Maastricht roept alle gebruikers van een PersoonsGebonden Budget (PGB) op zich tijdig te melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Utrecht. Vóór 15 december 2014 moeten zij hier de eigen zorgovereenkomst overleggen, de schriftelijke afspraken die met de zorgverlener(s) zijn gemaakt voor zorg en ondersteuning. Wie dit nog niet heeft gedaan moet dit alsnog zo snel mogelijk doen, anders kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van het PGB.

Dit geldt zowel voor de mensen die bij de SVB al bekend staan als cliënt, als de PGB-houders die nog niet zijn aangemeld bij de SVB. Uitgezonderd hiervan is de kwetsbare groep die gebruik maakt van een budget PGB-Alpha. Zij krijgen de tijd tot 1 juli 2015.

SVB

Vanaf 1 januari 2015 beheert de SVB de PGB-budgetten voor mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Dit betekent dat cliënten met een PGB voortaan hun budget niet meer ontvangen op de eigen rekening. De SVB betaalt rechtstreeks de zorgverleners voor de geleverde zorg en ondersteuning. Dit kan alleen als zij beschikt over de zorgovereenkomst van de mensen die hier gebruik van maken. Deze wijziging is doorgevoerd in reactie op de fraude met zorggelden.

Zorgovereenkomst

Wethouder Jack Gerats (Zorg en Welzijn) drukt de PGB-houders op het hart om vooral vóór 15 december 2014 richting SVB te reageren: “Ik adviseer iedereen om op tijd de zorgovereenkomst te overleggen bij de SVB! Wie dit niet doet die komt per 1 januari a.s. voor problemen te staan, de SVB kan de zorgverleners immers niet betalen. Cliënten die nog geen afspraken op papier hebben moeten dit alsnog doen. Op de website van de SVB (www.svb.nl) staan daartoe voorbeeldovereenkomsten”.

Wijzigingen in de Zorg

Per 1 januari 2015 treden er veranderingen op in de zorg. Organisatorisch is Maastricht klaar voor de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente per 1 januari 2015. Het betreft taken op het gebied van Zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en Werk (Participatiewet). Voor 2015 richt de gemeente zich zoveel mogelijk op het continueren van de zorg die inwoners nu al ontvangen. Eventuele beleidswijzigingen worden in de periode na 2015 doorgevoerd.