Gemeente Maastricht wil popbeleid verder ontwikkelen

De popsector in Maastricht heeft een belangrijke positie verworven binnen de culturele infrastructuur van de stad en draagt sterk bij aan de verbreding en versterking van het culturele profiel van de stad. Voor verdere uitwerking van ambities en ontwikkelingen op popgebied wil de gemeente jaarlijks € 30.000 aan impulsgeld beschikbaar stellen voor de komende 4 jaren. Daarnaast geeft de gemeente nu al ruim 5 ton aan subsidiegeld aan de popsector.

De positie van de popsector en de gewenste ontwikkeling de komende jaren heeft de gemeente beschreven in de nota popbeleid. De popsector is geconsulteerd bij het maken van het beleidsstuk. Productiefunctie, educatie en presentatie zijn belangrijke pijlers binnen de popsector. Deze komen uitgebreid aan bod in de nota. De nota is vastgesteld door het college en wordt op 16 januari met de gemeenteraad besproken.

Groei van de popsector

De laatste jaren is er een levendige popsector in de stad ontstaan. De (nieuw)bouw van de Muziekgieterij, de ontwikkeling van Jazz Maastricht, Intro in Situ en de komst van particuliere initiatieven als Complex in de voormalige Platte Zaol en de investering in de Bankastudio’s illustreren de groei van de popsector. Ook de cafés in de stad vormen een podium voor optredens en kleine concerten. Maastricht ontwikkelt hiermee een behoorlijk aanbod aan presentatie-, oefen- en studioruimten. Maar er is ook nog behoefte aan een specifiek jazzpodium en het conservatorium zou graag beschikken over meer oefen –en repetitieruimten. In overleg met bestaande podia wordt gekeken of er aan deze behoefte kan worden voldaan. Daarnaast wil de gemeente kleinschaliger initiatieven in de popsector mee mogelijk maken en faciliteren. Op deze manier kan Maastricht doorgroeien naar een stad waar een bruisende en inspirerende popsector gedijt met een aanbod dat de juiste verhouding biedt tussen kleinschalig en groot; tussen lokaal en (eu)regionaal, nationaal en internationaal en tussen meer avontuurlijke en commerciële producties.

Samenwerking

Overleg tussen partijen in de popsector over hoe zij elkaar kunnen aanvullen en versterken is van  belang voor de verdere ontwikkeling van de popsector in de stad. De gemeente zal het initiatief nemen tot een dergelijk overleg. Ook is een goede samenwerking belangrijk in de regio, tussen Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht en binnen de Euregio. Ook hier zal de komende tijd veel aandacht voor zijn.