Gemeenteraad gaat anders werken

Foto Raadzaal

Vanaf januari 2015 wil de gemeenteraad van Maastricht anders gaan werken. Belangrijkste reden: de raad wil u als inwoner van de stad en organisaties meer en beter betrekken bij het werk van de gemeenteraad. De huidige raadscommissies verdwijnen. Op 3 november kunt u meedenken over de nieuwe manier van werken. 

De raadsvergadering

Vanaf januari is er een raadsavond op dinsdag, in principe één keer per twee weken en soms vaker. De avond wordt dan ingedeeld in drie opeenvolgende blokken: een blok voor participatie en informatie, een blok voor discussie tussen raads- en collegeleden en een blok met de formele raadsvergadering. 

In het eerste blok komt veel ruimte voor meedenken en meepraten. Dat moeten toegankelijke en levendige bijeenkomsten worden waarin recht wordt gedaan aan de bijdrage van inwoners en organisaties. Maar ook de vergaderingen in het tweede en derde blok worden anders ingericht. De raad wil gevarieerde debatten die ook voor bezoekers interessanter zijn om te volgen. 

Meedenken

De raad en zijn ambtelijke ondersteuning (de raadsgriffie) zijn volop aan het nadenken over de vraag hoe we dat voor elkaar krijgen. Welke participatievormen zijn aantrekkelijk? Welke debatvormen? Welke informatie en ondersteuning hebben bezoekers van de bijeenkomsten nodig?

De wijsheid hebben we niet in pacht. Daarom organiseert de gemeenteraad een werkconferentie op maandagavond 3 november van 19.00 tot 22.00 uur in Mosae Forum. Wilt u erbij zijn? Stuur dan voor 25 oktober een e-mail naar raadsgriffie@maastricht.nl of bel (043) 350 40 46.