Gemeenterekening 2013 en Burgerjaarverslag 2013 goedgekeurd

De gemeenteraad heeft op 8 juli de Gemeenterekening 2013 en het Burgerjaarverslag 2013 goedgekeurd.

Afbeelding Stadhuis met weekmarkt

De gemeenterekening en het burgerjaarverslag vindt u terug op onze website: