Geusseltbad krijgt een ruime 7 van gebruikers

bij eerste klanttevredenheidsonderzoek

 

 

De gebruikers geven het Geusseltbad een 7,2 als rapportcijfer. Dit blijkt uit het eerste klanttevredenheidsonderzoek sinds de opening in 2013. Het onderzoek richt zich op dienstverlening, programmering en beleving van het zwembad.
Aan het onderzoek hebben 527 regelmatige gebruikers van 18 jaar en ouder deelgenomen door een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Daarmee kent het onderzoek volgens statistische normen een betrouwbaarheid van 98 procent. Er waren minimaal 383 respondenten nodig om tot een betrouwbare conclusie te komen. Alle gebruikers hebben op verschillende momenten, via diverse kanalen de kans gekregen om hun mening te geven over het bad.

Tevredenheid

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 70 procent van de gebruikers bekend is met het concept zorg, gezondheid, sport en recreatie. Het zorgbad en het wedstrijdbad worden het meest bezocht. Ook gaven ze aan tevreden te zijn over de voorzieningen (onder andere plafondliften en privacy) voor speciale doelgroepen in het zorgbad.
Het merendeel van de gebruikers is zeer tevreden over het tijdstip en de duur waarop banenzwemmen, zwemlessen en aquafit-lessen aangeboden worden.
Een ruime meerderheid van de gebruikers is zeer positief over het aanbod voor kinderen in het recreatiebad. Over de bereikbaarheid is 74 procent tevreden. Wat betreft prijs-kwaliteit verhouding scoren zowel het bad als de horecafaciliteiten een ruime voldoende. 83 procent van de gebruikers is zeer tevreden over het schoonhouden van de voorzieningen. De vriendelijkheid van het personeel, de informatievoorziening en de sfeer sluiten goed aan op de wensen.

Aandachtspunten

Uit het onderzoek komen meerdere aandachtpunten naar voren. De gebruikers willen graag meer zitbanken bij het zorgbad. Ze merken tevens op dat de banken van de tribunes wat betreft comfort te wensen overlaten.
Voor deelnemers aan het recreatief zwemmen is het vaak onvoldoende duidelijk waarom niet alle baden beschikbaar zijn. Daarnaast zouden gebruikers graag meer momenten zien waarop ze kunnen vrijzwemmen en banenzwemmen in het Geusseltbad. Verder blijkt dat de mascotte 'Geuske' nog niet bij iedere gebruiker bekend is.
Aan deze aandachtpunten wordt inmiddels al gewerkt.

Geusseltbad kijkt vooruit

“De resultaten van deze nulmeting zijn positief, maar we blijven natuurlijk in beweging. Dit biedt ons de kans waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. En om beter op de wensen van de gebruikers te anticiperen”, aldus wethouder van sport André Willems.
Het klanttevredenheidsonderzoek zal voortaan om de drie jaar gehouden worden. Willems: “Op die manier kunnen we onze dienstverlening blijven optimaliseren. Want we willen nauurlijk nog een hoger rapportcijfer. We zijn blij dat onze gebruikers hun stem hebben laten horen en massaal aan het onderzoek hebben deelgenomen.”