Gezocht: zorgaanbieders Jeugdzorg, Wmo en beschermd wonen

Afbeelding van kind op het strand

We zijn op zoek naar aanbieders van jeugdzorg, Wmo en beschermd wonen die komend jaar hun diensten kunnen aanbieden in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Aan u het verzoek om voor 12 oktober een dienstverleningsovereenkomst in te dienen voor 2015. 

Inkooptraject

Helaas is niet iedere zorgaanbieder bij ons bekend. Daardoor heeft u misschien niet eerder de berichtgeving rondom het inkooptraject kunnen volgen. Dit bericht wordt daarom zo breed mogelijk gepubliceerd. Zorgaanbieders die dat willen en die voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria kunnen dus een individueel inkooptraject aangaan met de gemeenten. Het inkoopteam bepaalt naar aanleiding van de door de zorgaanbieder aangeleverde informatie of deze aan alle voorwaarden voldoet om voor een contract in aanmerking te komen. 

Samen aanbesteden

Alle gemeenten in Nederland krijgen er in 2015 taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk; de decentralisaties. Samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken we hieraan. Zo hebben we ook gewerkt aan een gezamenlijk inkooptraject voor zorgaanbieders. Dat betekent dat we onder andere samen de jeugdzorg, Wmo en beschermd wonen samen gaan aanbesteden. De gemeente Maastricht vervult hierin de rol van centrumgemeente. 

Informatie en vragen 

Meer informatie over de uitvraag, de kwaliteitscriteria, de voorwaarden en het contactadres vindt u op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/ontwikkeltafels

Heeft u vragen? Stel ze dan aan het Projectteam Inkoop Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland via e-mail inkoopsd-mh@maastricht.nl