Goed idee voor Maastricht? Vraag nu subsidie aan!

Wist u dat u als inwoner van Maastricht geld kunt aanvragen om een goed idee in uw buurt te realiseren? De subsidie is bedoeld om de sociale betrokkenheid in een straat, buurt of wijk te vergroten. Per initiatief kunt u maximaal €3.000,- aanvragen. Heeft u een idee? Maak dan gebruik van de subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 2018. Dit kan tot 31 december 2018.

Hoe werkt het?

U kunt subsidie aanvragen als u suggesties, ideeën en initiatieven heeft die de buurt mooier, beter of veiliger maken. Belangrijk is dat u het budget gebruikt voor activiteiten die de sociale betrokkenheid in uw omgeving vergroten en waar meerdere bewoners profijt van hebben. U kunt geen subsidie krijgen voor de kosten van eten en drinken wanneer u enkel gezellig wilt samenkomen met buurtgenoten.

Waar kunt u aan denken?

Eerder is al eens subsidie verleend aan een idee waarbij buurtgenoten andere buurtbewoners helpen die een zorgvraag hebben. Ook is er geld gegeven voor het idee om de leefbaarheid, saamhorigheid en sociale contacten in een seniorencomplex te verbeteren. Een ander initiatief kreeg geld voor het stimuleren van ontmoeting en betaalbaar eten maken en aanbieden tegen armoede.

Hoe vraagt u het aan?

Per initiatief verlenen we slechts een keer subsidie. U kunt dus niet in volgende jaren opnieuw subsidie krijgen voor hetzelfde initiatief. De voorwaarden en hoe u uw idee kunt opsturen, vindt u op de pagina Bewonersinitiatiefgelden.