Gratis wifi

op Markt, OLV-Plein, Amorsplein, Stationsplein en Health Campus

Logo gratis wifi Maastricht

Vanaf vandaag kan iedereen een jaar lang gratis gebruiken maken van draadloos internet op de Markt, het Onze Lieve Vrouweplein, Amorsplein, Stationsplein en rondom de Health Campus. Het college van Burgemeester en Wethouders wil met het aanbieden van gratis Wi-Fi de aantrekkelijkheid van de stad en de pleinen vergroten. Bezoekers kunnen eenvoudig, gratis en veilig nader kennismaken met de stad via hun smartphones en tablets. Voor buitenlandse bezoekers is gratis Wi-Fi extra handig, omdat zij meestal een internetabonnement op hun telefoon of tablet hebben dat alleen in het thuisland werkt. 

Hotspots

Om gratis Wi-Fi mogelijk te maken, heeft Ziggo haar zogenaamde straatkasten omgebouwd tot Wi-Fi-hotspot. Deze straatkasten, die normaal gesproken alleen gebruikt worden voor dataverkeer en televisiesignalen van Ziggo, kunnen met een technische ingreep geschikt worden gemaakt als krachtige Wi-Fi-hotspot met een zendbereik van ca. 100 meter. In de binnenstad komen tien van deze punten. Hiermee  zijn een groot deel van de pleinen en omliggende straten voorzien van gratis draadloos internet. Ook het Stationsplein (3 punten), een deel van het Stadspark (2) en het pleintje voor de Awwe Stiene (1) zijn voorzien van gratis Wi-Fi. In Randwyck geldt dat voor de verblijfgebieden rondom de Health Campus en het Maastricht Universitair Medisch Centrum, en de Forumzijde van het MECC. 

Free Wi-Fi Maastricht

De Wi-Fi-hotspots zijn vrij en zonder een wachtwoord voor iedereen toegankelijk. Het gratis Wi-Fi netwerk heet: Free Wi-Fi Maastricht. Na het inloggen wordt de gebruiker doorverwezen naar een zogenaamde landingspagina met algemene informatie over de stad.

Voor het gratis Wi-Fi netwerk maakt Ziggo gebruik van bestaande straatkasten en bekabeling. Daardoor hoeft de straat niet te worden open gegraven. Iedereen kan gratis gebruik maken van het netwerk. 

Proef tot december 2015

Het gratis Wi-Fi netwerk wordt aangeboden tot december dit jaar en dient als proef. Het stadsbestuur wil met de proef onderzoeken in welke mate Wi-Fi bijdraagt aan de duur en kwaliteit van het verblijf in de stad en de openbare ruimte. Het gratis Wi-Fi sluit bovendien aan bij de ambities van Maastricht als internationale kennisstad. De beginperiode wordt gebruikt om aan de hand van ervaringen en meldingen te bezien of en waar nodig, het netwerk nog aanpassing behoeft. 

John Aarts, wethouder economie, toont zich tevreden met het resultaat: “Gratis Wi-Fi vormt een warm welkom voor bezoekers van onze binnenstad, biedt een uitkomst voor studenten, expats en andere internationals en stimuleert het verblijf in de openbare ruimte. We hopen zo de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de pleinen voor eenieder te verhogen.”