Griffier kiest voor verandering van werk

De griffier van de gemeente Maastricht, de heer drs. E.H.A. Willems, is door de gemeente gevraagd als bestuursadviseur de inventarisatie, verdere implementatie en coördinatie van het integriteitbeleid op zich te nemen.

De heer Willems heeft daarmee ingestemd en heeft aan de gemeenteraad verzocht hem met ingang van 16 september 2014 te ontslaan uit zijn functie van griffier. De gemeenteraad zal in de raadsvergadering op 16 september 2014 hierover besluiten.