Groot onderhoud bruggen Jeker

In het centrum vindt in oktober groot onderhoud aan de bruggen over de Jeker plaats.

 

Afbeelding van bebording bij wegwerkzaamheden

Werkzaamheden

De werkzaamheden variëren van het vervangen van voegwerk en het herstellen van scheuren, tot het opknappen van onderdoorgangen, het vervangen van stenen en het vervangen van bruggen. Het gaat om de volgende locaties: 

  • Begijnenstraat bij de openbare basisschool Binnenstad;
  •  Sint Hubertuslaan bij de volière;
  • Stadspark ter hoogte van de zwarte sluis;
  • Molenhofpad;
  • Nieuwenhofpoortje bij het hertenpark. 

Planning

De bruggen bij het Molenhofpad en het Nieuwenhofpoortje worden volledig vervangen. Dat gebeurt op een later moment. De andere werkzaamheden beginnen op 6 oktober 2014 en duren ongeveer tot 1 november. Er is nauwelijks overlast voor bewoners en/of plaatselijk verkeer. 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met firma Van de Kreeke, de aannemer van het project, via 045 524 18 00.