Groot onderhoud d’Artagnanlaan

Vanaf 25 augustus krijgt de d’Artagnanlaan een nieuwe asfaltlaag. De kwaliteit van het asfalt is op een aantal plekken in een dusdanige slechte staat, dat vervanging noodzakelijk is.

Afbeelding verkeersbord omleiding

Planning

De werkzaamheden beginnen vanaf de rotonde Aramislaan/d’Artagnanlaan tot aan de kruising Theresiaplein/Tongerseweg. Tijdens de werkzaamheden is de d’Artagnanlaan slecht bereikbaar voor alle verkeer en worden omleidingroutes aangegeven. De woningen van de bewoners aan de d’Artagnanlaan en de aangrenzende straten blijven bereikbaar. Er wordt gezorgd voor vervangende parkeergelegenheid. De werkzaamheden duren tot 15 september (afhankelijk van de weersomstandigheden). 

Werkzaamheden

De d’Artagnanlaan krijgt een nieuwe asfaltlaag. Het trottoir wordt op diverse slechte plekken opnieuw bestraat. Verzakte trottoirbanden worden hersteld. De verkeersdrempels worden geasfalteerd. De straatkolken worden opnieuw gesteld en de putdeksels op de rijbaan worden vervangen.

Informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden of de bereikbaarheid van de d’Artagnanlaan en omgeving kunt u terecht bij de projectleider Peter Janssen via (043) 350 52 20 of peter.janssen@maastricht.nl.