Hartstikke: Vmbo Maastricht gaat gezond!

Vmbo Maastricht heeft binnen het programma Hartstikke 2016-2017 de doelstelling opgenomen om alle leerlingen meer bewust te maken van een gezonde leefstijl.

Logo Hart-Stikke

Om deze bewustwording te creëren worden onder alle eerste- en tweedejaars leerlingen Health Checks afgenomen, wordt er extra aandacht besteed aan gezonde leefstijl tijdens de biologielessen en is er meer aandacht voor lichamelijk opvoeding binnen het reguliere onderwijsprogramma. In samenwerking met Maastricht Sport en Fontys Sporthogeschool wordt een compleet en duurzaam aanbod weggezet voor alle eerstejaars.

Health Checks

Het eerste onderdeel van het programma Hartstikke zijn Health Checks (nulmeting) die in de herfstvakantie plaatsvinden. Onder begeleiding van LO-docenten, Fontys Sporthogeschool-leerlingen in opdracht van Maastricht Sport en vierdejaars LO2-leerlingen worden dan de eerste- en tweedejaars leerlingen getest op kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en lichaamssamenstelling. Aan het einde van het schooljaar zal dezelfde Health Check (1-meting) nog een keer worden afgenomen om eventuele vooruitgang te kunnen aantonen.

Meer bewegen

Naast de aandacht voor beweging gedurende de schooldag, wordt in samenwerking met Maastricht Sport verkend op welke manier leerlingen met en zonder beweegachterstand extra gestimuleerd kunnen worden tot meer bewegen. Door bijvoorbeeld kennismakingslessen in alle lagen van het vmbo gericht op lopen, zwemmen en fietsen. En zo ook aansluiting te vinden bij de loop- , fiets- en triatlonevenementen die Maastricht rijk is. Ten slotte wordt een stukje bewustwording gecreëerd door alle eerstejaars deel te laten aan het loopprogramma Irun2Bfit met als afsluiting het volbrengen van de 5-kilometer tijdens Maastrichts Mooiste.

Samenwerking

Het einde van het schooljaar wordt afgesloten met een symposium waarin de gemeten resultaten worden gepresenteerd om de kracht van het programma en de samenwerking met verschillende externe partijen te kunnen aantonen. De volgende partners zijn betrokken bij het programma Gezond 2016-2017: Maastricht Sport, Fontys Sporthogeschool, GGD, binnen VMBO Maastricht: de ouderraad, een docent innovatie (IOO), de sectie biologie, de sectie lichamelijke opvoeding, ambassadeur Sjoerd Winkens en de leerlingen uit het vierde jaar LO2.