Herinrichting Cörversplein en Oeverwal

Scooterverbod voor Servaasbrug

De gemeente Maastricht gaat in 2015 het Cörversplein en de Oeverwal herinrichten. De parkeerplaatsen, dertig in totaal, worden verplaatst. Daarmee ontstaat op het Cörversplein rust en ruimte voor terrassen. Aan de Oeverwal komen fietsenstallingen. Ook wordt het gebied groener door het plaatsen van grotere bomen (esdoorns). Met de herinrichting wil het college van Burgemeester en Wethouders de verblijfskwaliteit in het gebied verhogen. Ook wil het college de auto en scooter zoveel mogelijk uit het gebied weren. De gemeente stelt daarom een verbod in voor auto’s en scooters, behalve voor bestemmingsverkeer, voor de Oeverwal (tot aan de Sint Maartenslaan), Stenenwal, Rechtstraat en Wyckerbrugstraat (richting Servaasbrug, vanaf de Rechtstraat). Ook voor de Servaasbrug wordt een scooterverbod ingesteld.   

Herinrichting

De plannen voor de herinrichting zijn tot stand gekomen in goed overleg met Ondernemend Wyck, het Buurtplatform Wyck en Centrummanagement Maastricht (CMM). Het doel van de herinrichting is meer rust te creëren. Door het opheffen van de parkeerplaatsen en het instellen van een verbod, verdwijnt de auto uit het straatbeeld en ontstaat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Op twee andere plekken wordt parkeren voor vergunninghouders ingericht. In het verlengde van de Oeverwal komen 18 vergunningplekken op de plaats van de huidige plekken voor betaald parkeren. Aan de Hoogbrugstraat komen 10 vergunningplekken eveneens op plekken waar nu betaald parkeren geldt. Zo blijft er voldoende parkeermogelijkheid in de directe nabijheid voor huidige vergunninghouders. De fietsenstallingen op het Cörversplein worden uitgebreid (van 20 naar 30 stallingen) en verplaatst naar de Oeverwal. Op het Cörversplein kan de vrijgekomen ruimte worden benut door de daar gevestigde horeca (voor terrassen). De gemeente wil met de herinrichting het Cörversplein en de Oeverwal meer een onderdeel laten zijn van de binnenstad. Daarom wordt bij de herbestrating aangesloten bij de elders in de binnenstad gebruikte materialen zoals natuursteen.

Autoluw Wyck

De gemeente, Ondernemend Wyck, CMM en het Buurtplatform hebben de ambitie uitgesproken om Wyck meer autoluw te maken. Een verbod voor auto’s in de straten Oeverwal (tot aan de Wycker Pastoorstraat), Stenenwal, en Wyckerbrugstraat (richting Servaasbrug, vanaf de Rechtstraat) past in deze ambitie. De komende periode  zal gezamenlijk worden bekeken op welke wijze de Stationsstraat en Wyckerbrugstraat van een kwaliteitsimpuls kunnen worden voorzien. Ook wordt gekeken naar innovatieve manieren van bevoorrading van ondernemers in Wyck.

Scooterverbod Servaasbrug

Voor de gehele Servaasbrug gaat met ingang van medio 2015 een scooterverbod gelden. De gemeente wil daarmee de verkeersveiligheid op en bij de aanlandingen van de brug verbeteren. Ook zal het scooterverbod zorgen voor een kwaliteitsverbetering in het gebied. Zo moeten scooters voortaan de (bredere) Wilhelminasingel en brug volgen. Omdat op twee plekken aan het eind van de Wilhelminabrug bromfietsstallingen aanwezig zijn, is deze route ook logischer.