Herinrichting Orleansstraat – Orleansplein – Victor de Stuersstraat

Laatste schakel in fietsroute Malberg – centrum

De gemeente Maastricht gaat de Orleansstraat, het Orleansplein en de Victor de Stuersstraat herinrichten. De fietser staat daarbij centraal. De drie straten worden heringericht tot zogeheten fietsstraten, naar voorbeeld van de Bilserbaan. Met de herinrichting completeert de gemeente de fietsroute tussen Malberg en het centrum. Hiermee ontstaat voor fietsers een snelle, comfortabele en veilige Oost-West verbinding. De werkzaamheden starten juni 2015. De kosten voor de herinrichting bedragen € 600.000. 

Fietsroute Malberg-Centrum

De gemeente heeft in de Structuurvisie 2030 een snelle Oost-Westverbinding voor fietsers vastgelegd. Eerder werden onder meer de Brusselsestraat (2011), Bilserbaan (2012) en Grote Gracht (2014) aangepakt. De herinrichting van de Orleansstraat, het Orleansplein en de Victor de Stuersstraat vormen de laatste en nog ontbrekende schakels in deze fietsroute.  

 Orleansstraat – Orleansplein – Victor de Stuersstraat vanaf eind 2015 fietsstraten

De Orleansstraat, het Orleansplein en de Victor de Stuersstraat worden ingericht als fietsstraat.  

In een fietsstraat is de rijbaan (primair) het domein van de fiets. De auto is te gast. Het wegprofiel wordt ingericht met één (Victor de Stuersstraat en het Orleansplein: autoverkeer in één richting mogelijk) of twee smalle rijlopers (Orleansstraat: tweerichting autoverkeer). Aan de zijkanten worden een strook klinkers aangebracht, waardoor fietsers zoveel mogelijk naar het midden van de weg worden geleid. De fietser rijdt in het midden van de weg. Automobilisten dienen hun snelheid aan te passen aan de fietser. Eind 2015 moeten de straten als zodanig in gebruik zijn. 

Veilige oversteek Koningin Emmaplein

Omdat de aan te leggen fietsstraten aansluiten op het drukke Koningin Emmaplein, is het belangrijk dat er een veilige oversteek wordt gerealiseerd voor fietsers. Deze veilige aansluiting kan worden gerealiseerd aan de westzijde van het Koningin Emmaplein, via de Sint Annalaan. Door de opstelstrook voor verkeer richting Brusselsestraat en Statensingel in te korten kan een middeneiland worden gerealiseerd. Fietsers kunnen zo in twee fasen de Sint Annalaan oversteken, zodat ze enkel hoeven te letten op verkeer vanuit één rijrichting. 

Oplossen diverse knelpunten

Met de herinrichting wil de gemeente eveneens andere kleine knelpunten, die bewoners, ondernemers en andere gebruikers ervaren, oplossen. Zo wordt het zicht op de hoek Orleansplein en Victor de Stuersstraat verbeterd. Ook worden aanpassingen gedaan om het halen en brengen van schoolkinderen bij de basisschool St. Oda aan de Victor de Stuersstraat eenvoudiger en veiliger te laten verlopen.