Hoe vaak bezoek jij een museum of festival? En welke? Cultuur jouw ding? Of een ver-van-mijn-bedshow?

Laat van je horen en doe mee aan het grote cultuuronderzoek van Tout Maastricht.

Aan welke kunstzinnige of creatieve activiteiten neem je deel? Welke motieven heb je om wel of niet cultuur te beoefenen? Waar en hoe vaak bezoek je voorstellingen, culturele festivals, tentoonstellingen of optredens? Welk rapportcijfer geef je aan het culturele aanbod in Maastricht? En ook hoe belangrijk of onbelangrijk vind je cultuur?

Onderzoek cultuur

Tout Maastricht en Maastricht University doen op grote schaal onderzoek naar cultuurbeoefening, -bezoek en -waardering. We zoeken jouw input. Vul de vragenlijst in!