Hoe, waar en wanneer doet u uw boodschappen? En wat vindt u als ondernemer van de winkelcentra in de stad?

Voor de nieuwe detailhandelsnota zijn we op zoek naar uw input. Daarom organiseren we een onderzoek naar uw winkel- en boodschappengedrag. Vult u de vragenlijst in?

Afbeelding winkelen

Tijd voor nieuw!

We doen anders boodschappen dan tien jaar geleden. Misschien winkelt u zelfs vooral alleen nog digitaal. Of haalt u uw wekelijkse boodschappen over de grens. Winkelen en boodschappen doen zijn volop in beweging. Daarom is het ook tijd voor een nieuwe detailhandelsnota!

Digitaal reageren

U kunt digitaal een vragenlijst invullen. Ondernemer? Vul dan ook deze vragenlijst in (5 minuten invultijd) De resultaten Op 14 september kon u al meedenken over de invulling van de nieuwe nota tijdens een eerste stadsronde. De resultaten van die bijeenkomst en de resultaten van het digitale onderzoek nemen we mee in een tweede stadsronde. Die vindt plaats op 24 november vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom. We presenteren u de analyse van de winkelstructuur en we gaan in groepjes bespreken welke rol de verschillende winkelcentra in de stad moeten krijgen.

Vragen?

Stel ze gerust via ard.costongs@maastricht.nl of petra.theunissen@maastricht.nl of (043) 350 58 68.