Hoge Fronten in beeld gebracht

Tussen 11 februari en 1 juni 2019 worden er met verschillende soorten film- en videoapparatuur opnames gemaakt in de Hoge Fronten. Van 11 tot en met 15 februari worden er met twee drones opnames gemaakt van de grachten en muren. Deze momenten zijn afhankelijk van het weer en op deze dagen zijn de Hoge Fronten afgesloten voor publiek tussen 10.00 en 17.00 uur. Na deze opnames worden er tot 1 juni in het gangenstelstel opnames gemaakt met 3D-apparatuur. Dit wordt gedaan om het ondergrondse gangenstelsel volledig in beeld te brengen. Zo kan bepaald worden hoe het herstel van de gangen het beste aangepakt kan worden en hoe het gangenstelstel het beste behouden kan blijven. Met de 3D-opnames wordt ook een virtual reality (VR) tour gemaakt van de Fronten die naar verwachting medio 2019 klaar is.

Herstel vestingmuren

De gemeente Maastricht is in 2017 begonnen met herstel van de vestingmuren in de Hoge Fronten. Deze werkzaamheden komen voort uit de Vestingvisie 2010-2025. De speerpunten hierin zijn “Behouden, beleven en betekenis geven”. De Hoge Fronten maken deel uit van het zeventiende- en achttiende-eeuwse vestingstelsel. Het is een bijzonder vestingsysteem met droge grachten en 11 kilometer aan ondergrondse gangen onder de stad. Daarnaast is dit de enige natuurlijke vindplaats van de muurhagedis in Nederland.

Uniek

Het gebied van de Hoge Fronten is een bijzonder stuk stad. Er is daarom nauw overleg met het CNME in het kader van ecologie (flora en fauna), Maastricht Underground (aanpassingen in de rondleidingen) en de stichtingen Menno van Coehoorn en Maastricht Vestingstad.

Maastrichtse start-up

De aanbesteding voor het inscannen van de Hoge Fronten is gegund aan het Maastrichtse bedrijf Views Visualisaties. Een start-up die gespecialiseerd is in innovatieve digitale producten zoals 3D scantechnieken.