Horecabeleid zoekt nieuwe concepten

Experimenten met winkelgebonden horeca

Foto Grote Looiersstraat

De gemeenteraad heeft op 31 mei jl. het nieuwe horecabeleid (2015-2018) voor Maastricht vastgesteld. Het bestaande beleid wordt op hoofdlijnen voortgezet. Nieuw is het streven naar onderscheidende vormen van horeca. Nieuwe concepten vergroten de diversiteit en trekken mogelijk nieuwe doelgroepen aan. Daarnaast doet de gemeente mee aan een landelijke proef, waarbij op beperkte schaal wordt geëxperimenteerd met vormen van winkelgebonden horeca, oftewel ‘blurring’.

Succesvol overleg

Wethouder Jack Gerats (Horeca) kijkt terug: “Het overleg met ondernemers, vakorganisatie en de bewoners van de stad was een prima samenspel! Met respect voor elkaars standpunten werd er naar elkaar geluisterd en gediscussieerd over de belangen van de stad. Een goede communicatie -over en weer- is daarbij het toverwoord. Ik ben de komende jaren van plan dit zo te houden en om de paar maanden met elkaar aan tafel te gaan zitten. Zo wordt iedereen op dezelfde wijze geïnformeerd.”

Vernieuwende concepten

Maastricht is een Bourgondische en gastvrije stad en de horeca is daar een voorname representant van. Het huidige, terughoudende horecabeleid wordt dan wel voortgezet, maar de gemeente wil meer ruimte bieden aan vernieuwde concepten die iets toevoegen aan de stad. Gekeken wordt of de horecavestiging past in een bepaalde buurt, hetgeen getoetst wordt aan de buurttypering uit de Visie op de Binnenstad. De naaste bewoners worden daar actief bij betrokken.

‘Blurring’

Mengvormen van horeca en detailhandel zijn wettelijk vaak niet toegestaan. De gemeente Maastricht heeft zich daarom aangemeld voor een landelijke proef ‘blurring’ (vermenging), om te experimenteren met vormen van winkelgebonden horeca. Met 9 horecabedrijven en 13 winkels wordt een jaar lang geëxperimenteerd met deze vermenging van functies. Na een jaar wordt de proef landelijk geëvalueerd en worden de resultaten meegenomen in de herziening van de landelijke horecaregels.