Indienen aanvraag woningsplitsing en- omzetting 2019

U bent van plan om een bestaande woning om te zetten of te splitsen? Dan kunt u vanaf 8 januari 2019 om 09.00 uur een vergunningsaanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de 40-40-40-regeling.

Over de 40-40-40-regeling

De Woonprogrammering laat een beperkte toevoeging van nieuwe woningen en wooneenheden via de 40-40-40-regeling toe:

  • 40 eenheden per jaar door het splitsen van woningen in zelfstandige woningen
  • 40 eenheden per jaar door het omzetten van woningen in wooneenheden/kamers
  • 40 eenheden per jaar door herbestemming van monumentale niet-woongebouwen. Dit kunnen zowel zelfstandige woningen als wooneenheden/kamers zijn.

De aantallen voor 2018 waren snel vergeven. Snel aanvragen vanaf 8 januari 09.00 uur is dus de boodschap.

Vergunningsaanvraag niet te vroeg indienen

Vanaf 8 januari 2019 om 09.00 uur kunt u uw vergunningsaanvraag indienen. Op volgorde van ontvangst van vergunningsaanvragen worden de aantallen gereserveerd en toegekend. Let op: vergunningsaanvragen die vóór 8 januari 09.00 uur worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor 40-40-40-regeling van het jaar 2019.

Een vergunningaanvraag kunt u digitaal indienen via www.omgevingsloket.nl. Daarnaast kan de aanvraag die u doet via www.omgevingsloket.nl ook in een gesloten envelop afgegeven worden bij het GemeenteLoket. Kijk voor meer info op www.gemeentemaastricht.nl/woningsplitsing.