Indienen subsidieaanvragen Vergroten Toegankelijkheid 2018

25 januari 2018

Wilt u de toegankelijkheid van uw gebouw of activiteiten verbeteren voor mensen met een beperking? Vraag dan subsidie aan.

Afbeelding: jongen in rolstoel

Bent u winkelier, horecaondernemer of werkt u voor een onderwijsinstelling, gemeenschapsvoorziening of vrijwilligersorganisatie? En wilt u de toegankelijkheid van uw gebouw of uw activiteiten verbeteren voor mensen met een beperking? Dan kunt u van 1 februari 2018 tot en met 30 april 2018 een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018.

Het doel van de Stimuleringsregeling is de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren. Denk daarbij aan aanpassingen in of aan een gebouw voor rolstoelgebruikers, of het voorzien van websites met een voorleesfunctie voor slechtzienden. Ook kunt u denken aan trainingen voor uw personeel in het werken met mensen met een beperking. Meer voorbeelden vindt u in de Stimuleringsregeling.

Per aanvraag wordt maximaal €3.000,- toegekend. In totaal wordt voorshands €30.000,- beschikbaar gesteld. In de ‘Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018’ (PDF, 516kB) leest u welke voorwaarden gelden en vindt u ook het aanmeldformulier dat u volledig ingevuld kunt opsturen naar de gemeente. Uw aanvraag wordt na sluiten van de inlevertermijn binnen acht weken afgehandeld.