Informateurs Maastricht adviseren CDA over de formatie

Prof. dr. Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht en Wil Rutten, voormalig gemeentesecretaris van Maastricht en algemeen directeur van de provincie Brabant, hebben als informateurs vanochtend om 08:00 uur hun bevindingen gerapporteerd aan de onderhandelaars van de fracties van de nieuw gekozen gemeenteraad van Maastricht.

De beide informateurs hebben dit informatierapport opgesteld in opdracht van het CDA Maastricht, dat de meeste stemmen vergaarde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongstleden.

In hun samenvatting schrijven de informateurs:

1.        De opgaven van de stad in het algemeen en in het sociale domein in het bijzonder rechtvaardigen een brede coalitie bestaande uit 6 partijen en evenzoveel wethouders;


2.        Er bestaat hierbij veruit het meest draagvlak voor een coalitie bestaande uit CDA, Seniorenpartij Maastricht, GroenLinks, D66, VVD en SP;

3.        Tijdens de informatiegesprekken zijn ons geen principiële en onoverbrugbare inhoudelijke verschillen van inzicht gebleken tussen deze partijen, sterker nog een grote creativiteit op de formatiefase om op inhoud extra accenten te zetten;

4.        Wij adviseren het CDA om 2 formateurs uit de eigen gelederen van de ‘collegeonderzoekende’ partijen te benaderen voor de formatieassistentie. Eén formateur uit het CDA en één formateur uit GroenLinks;

5.        De formatieopdracht richt zich dan op:

  • Vorming van een brede coalitie;

  • Die op inhoud consensus bereikt op de genoemde kernopgaven voor de stad de komende collegeperiode, en hierbij een duidelijke stip op de horizon zet voor de komende jaren en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele college en stadsbestuur aanvaardt voor het totaal van die opgaven;

  • Het afgeleide van deze opgaven komen tot een portefeuilleverdeling en de bemensing hiervan;

  • Formeren van een goed en divers team dat gestoeld is op een solide onderlinge vertrouwensbasis;

  • Een team en een coalitie die ook in staat zijn uitnodigend
en adaptief samen te werken met de niet college-vormende partijen en met de externe partners in de stad en de (Eu-) regio;

  • En tot slot een eerste schets te bespreken van hoe het stadsbestuur zich de komende periode wil verhouden tot de inwoners, in relatie tot de lage opkomst bij de verkiezingen.

Bij de aanbieding heeft Vivianne Heijnen, fractievoorzitter CDA Maastricht, haar grote dank en waardering uitgesproken voor deze solide verkenning en aangegeven met volle inzet de aanbevelingen te willen realiseren.

In een informele, openbare bijeenkomst wil zij het rapport bespreken met belangstellende raadsleden, vanmiddag (vrijdag 6 april) om 17:00 uur in de Raadzaal van Maastricht.

Het rapport is hier te bekijken.