Informatiebijeenkomst toekomstvisie Tapijnkazerne op 2 juni

Op 2 juni om 19.30 uur presenteren we samen met de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg in de Tapijnkazerne de toekomstvisie voor de Tapijnkazerne.

Eerste versie

De afgelopen maanden hebben we ideeën en wensen uit de stad verzameld. Deze zijn samen met een analyse van de mogelijkheden in het gebied vertaald in een eerste document: de conceptvisie. Op 2 juni leggen we deze versie graag aan u voor en kunt u vragen stellen. U kunt ook een exemplaar meenemen.

Proces

In juni worden alle opmerkingen en reacties op de conceptvisie geïnventariseerd. Deze worden samen met de visie aan de stuurgroep en de gemeenteraad aangeboden. Daarna wordt de definitieve visie vastgesteld. Eind 2014 vertalen we de visie in een ontwerpbestemmingsplan en in concrete uitvoeringsplannen. Die documenten worden in 2015 dan aan de raad aangeboden. 

Vragen?

Vragen over de bijeenkomst of de visie? Stel ze gerust via tima.van.der.linden@Maastricht.nl.