Informatiebijeenkomsten Omgevingsvisie Maastricht 2040

Op maandagavond 25 en woensdagavond 27 juni (extra bijeenkomst vanwege de grote belangstelling) verzorgt de gemeente Maastricht informatiebijeenkomsten over de Omgevingsvisie Maastricht 2040. Komt u ook?

luchtfoto Maastricht

Waarom zien wij u graag?

Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in één wet: de Omgevingswet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Maar de implementatie van de Omgevingswet betekent veel meer. Vanaf 2021 moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Maastricht én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Maastricht.

Daarom denken we nu na over de gewenste toekomst van de stad. Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht, inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 2040. Wat gaan we extra doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken? Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren? Doel is om de Omgevingsvisie in het tweede kwartaal van 2019 te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Ook u heeft belang bij de toekomst van de stad. Daarom krijgt u tijdens deze avond informatie over de voortgang van de Omgevingsvisie en inhoudelijke stand van zaken. En we horen graag wat u belangrijk vindt.

Hoe ziet de avond er uit?

We beginnen met een korte inleiding. Daarna zijn er aparte thematafels. Zodat u kunt kiezen over welke thema’s u informatie wilt krijgen én waarover u inhoudelijk wilt meedenken. De centrale thema’s zijn: 

  • Stad van beleving en ontmoeting
  • Gezonde stad
  • Regionale netwerkstad

Praktische informatie

Wanneer?
Maandagavond 25 juni 2018 (u kunt u niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst: deze al vol is)
Woensdagavond 27 juni 2018

Voor beide avonden geldt:
Hoe laat? Inloop vanaf 17.30 uur, programma van 18.00 tot uiterlijk 21.00 uur
Waar? Centre Céramique – Avenue Ceramique 50 in Maastricht
Aanmelden? Ja, via omgevingswet@maastricht.nl tot uiterlijk 17 juni 2018.

Meer informatie over de Omgevingswet en Omgevingsvisie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingswet.