Inloopbijeenkomst fietsenstalling station

Rond het station zijn er meer fietsparkeerplaatsen nodig. Nu zijn er ongeveer 2.500 plekken. In 2016 zijn er 4.000 fietsstallingsplekken nodig. Hoe en waar deze plekken moeten komen, is een ingewikkeld vraagstuk. De ruimte bij het station is beperkt.

Fietsenstalling station

Ondergrondse oplossing

Veertig verschillende mogelijkheden zijn onderzocht. Een ondergrondse fietsenstalling voor 3.000 plekken onder het Stationsplein blijkt de beste oplossing. Waar de in- en uitgang komen, is nog onderwerp van discussie. 

Inloopbijeenkomst 26 augustus

We willen graag van u weten wat u vindt van de verschillende mogelijkheden voor de in- en uitgang. En we willen graag samen met u inzoomen op de gevolgen van die verschillende opties voor de openbare ruimte. Daarom is er 26 augustus tussen 16.00 en 20.00 uur een bijeenkomst in Grand Hotel De L’Empereur (Stationsstraat 2). Er is geen algemene presentatie; u kunt binnenlopen wanneer u wilt. 

Planning

Na de bijeenkomst buigt de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit zich op 8 september over het dossier. Besluitvorming door de gemeenteraad staat gepland voor november.