Inloopbijeenkomst fietsstraten Brusselsepoort-Oost op 8 juli

Op dinsdag 8 juli 2014 vindt er een inloopbijeenkomst plaats over het opnieuw inrichten van de Orléansstraat, het Orléansplein en de Victor de Stuersstraat tot fietsstraten. Daardoor kunnen fietsers veilig hun route vervolgen richting het centrum.

De bijeenkomst is van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur in het verenigingslokaal van de Maastrichtse Verkennersband aan de Victor de Stuersstraat 15.

Fietsplan

In 2012 is de Bilserbaan ingericht als een fietsstraat en sinds 2013 kunnen fietsers op de Brusselsestraat in twee richtingen rijden. Later dit jaar gaan we het mogelijk maken om over de Grote Gracht in twee richtingen te fietsen. Dit heeft te maken met het fietsplan van de gemeente Maastricht, waarin staat dat er goede en duidelijke fietsroutes worden aangelegd. Ook in het coalitieakkoord 2014-2018 staat de fiets hoog op de agenda en wordt aangegeven dat het fietsplan (waar dat kan) versneld wordt uitgevoerd.

Ideeën

Samen met medewerkers van de gemeente willen wij met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden om deze straten opnieuw vorm te geven. Op 8 juli kunt u vragen stellen en uw ideeën inbrengen op de te presenteren voorstellen.