Inspiratieboom voor kloostertuin Opveld

Vanmorgen plantte wethouder Gerdo van Grootheest een steeliep in de kloostertuin Opveld aan de Veldstraat te Heer-Maastricht. De steeliep is als ‘inspiratieboom’ geschonken door boomkwekerij Udenhout aan de gemeente Maastricht in het kader van de jaarlijkse verkiezing van de ‘boominnovatiedag’.

Steeliep

Sinds 6 jaar organiseren de groene vakbladen Boomzorg, Stad+Groen en Boom in Business een boominnovatiedag. Deze vakbladen beogen alle ontwikkelingen op het gebied van bomen, planten en heesters, techniek, informatietechnologie en beheer & onderhoud op het gebied van groen bij elkaar te brengen. Sinds 2 jaar wordt tijdens de boominnovatiedag de ‘inspiratieboom’ gekozen. De gemeente Maastricht heeft voor deze verkiezing de steeliep als favoriete boom ingediend omdat deze soort niet wordt aangetast door de iepziekte, mooi natuurlijk groeit en inheems is in Limburg. Wethouder van Grootheest: “De gemeente Maastricht vergroent de stad en werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit. We krijgen daar zelfs landelijke waardering voor in de vorm van deze prijs. Zonder vrijwilligers zouden we dit niet kunnen, daarom schenken we deze boom aan het IVN en aan het project Kloostertuin Opveld als dank voor hun inzet voor een groener Maastricht”.

Kloostertuin Opveld

Reeds geruime tijd vestigt het IVN de aandacht op de kloostertuin Opveld in Heer. Een projectgroep bestaande uit vrijwilligers verricht diverse werkzaamheden en zorgt ervoor dat het park voor de omwonenden gehandhaafd en openbaar toegankelijk blijft. In september 2016 is de kloostertuin officieel geopend met een buurtfestijn. Het park is eigendom van woningbouwvereniging Servatius die ook zorgt voor het noodzakelijke groenonderhoud. Op zaterdag 11 maart 2017 is er in de kloostertuin Opveld een doe-dag in het kader van NL Doet.