Jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers (het vroegere mantelzorgcompliment). Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de criteria voor deze waardering. Op 7 juli heeft het college de criteria voor 2015 vastgesteld.

Inwoners van Maastricht die in 2014 van de Sociale Verzekeringsbank de mogelijkheid hebben gehad een mantelzorgcompliment aan te vragen kunnen ook voor 2015 een mantelzorgcompliment van 200 euro aanvragen bij de gemeente Maastricht als waardering voor hun mantelzorger.

Zij ontvangen daarvoor op korte termijn een brief van de gemeente Maastricht met aanvraagformulier. Alleen met dit aanvraagformulier is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 1 november 2015.

Voor de jaarlijkse blijk van waardering 2016 wil de gemeente de mantelzorgwaardering meer gaan toespitsen op de behoeften van (groepen) mantelzorgers. Hiervoor vinden nog gesprekken met mantelzorgers plaats.