Jeugdcultuurfonds Limburg: nu ook in Maastricht!

Kunst is goed voor iedereen en zeker voor kinderen. Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat. Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit financieel minder daadkrachtige gezinnen hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en draagt op die manier bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

Logo Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds Limburg maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar mogelijk actief aan kunstbeoefening te doen, bijvoorbeeld bij een theaterclub, dansschool, kunstatelier, vereniging of privédocent. Speciaal die kinderen en jongeren die om financiële redenen hiertoe niet in staat zijn. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen – via een erkende intermediair – een financiële bijdrage ontvangen van het Jeugdcultuurfonds. Deze bijdrage wordt - na goedkeuring - rechtstreeks overgemaakt aan de instelling die de cultuurlessen aanbiedt. 

Aanvragen

Ouders kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen. Een aanvraag wordt altijd gedaan via een intermediair. De intermediairs zijn professionals uit het onderwijs, maatschappelijke werk, jeugdzorg en gezondheidszorg. Zij zijn immers degenen die de kinderen kennen. Als de door de intermediair ingediende aanvraag toegekend is, wordt de bijdrage rechtstreeks betaald aan de culturele instelling of docent. 

Word intermediair in Maastricht!

Het Jeugdcultuurfonds Limburg heeft altijd behoefte aan nieuwe intermediairs. Het is een dankbare taak die niet veel tijd kost. Wilt u intermediair worden of meer weten? Kijk dan vooral even op www.allekinderendoenmee.nl. 

Informatie

Het Jeugdcultuurfonds is een landelijke organisatie. De Limburgse afdeling is op verzoek van de landelijke organisatie opgericht door, en ondergebracht bij, het Huis voor de Kunsten Limburg. De gemeente Maastricht neemt vanaf nu ook deel aan het Jeugdcultuurfonds Limburg. 

Contact

De contactpersoon voor Limburgse gemeenten en intermediairs is consulent Rob Janssen van het Huis voor de Kunsten Limburg. Hij is vanuit het Huis de coördinator van het Jeugdcultuurfonds Limburg en bereikbaar via limburg@jeugdcultuurfonds.nl en 0475 399 285. 

Meer weten? Ga naar www.hklimburg.nl/jcfl.