Jeugdhulp Zuid-Limburg en Ondersteuning Wmo Maastricht-Heuvelland gegarandeerd

Vandaag hebben colleges uit de regio Maastricht-Heuvelland ingestemd met prijsafspraken uit de dienstverleningsovereenkomst voor zorgaanbieders van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Dit betekent dat op zeer korte termijn de contracten met het grootste deel van de huidige zorgaanbieders uit onze regio getekend kunnen worden. Voor jeugdhulp geldt dit zelfs voor heel Zuid-Limburg. Met het ondertekenen van de contracten wordt voldoende aanbod aan zorg en ondersteuning gegarandeerd voor de inwoners. Ook hebben bestaande zorgaanbieders hiermee zekerheid over hun voortbestaan en zijn er mogelijkheden gecreëerd voor nieuw aanbod en nieuwe aanbieders.

 Met de aanbieders is al eerder een samenwerkingsovereenkomst getekend, als eerste stap richting contractering. Het proces van inkoop, inclusief huidige tijdpad is samen met aanbieders vorm gegeven, om te komen tot kwalitatieve dienstverlening en continuïteit voor zorgvragers. Hierbij is in goed onderling overleg besloten om te kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid. De jeugdhulp en ondersteuning Wmo voor de inwoners van deze regio’s blijft gegarandeerd. 

Overgangsrecht

Voor mensen die nu al zorg en ondersteuning ontvangen, geldt dat deze doorloopt in 2015 zolang hun indicatie geldig is. Deze ondersteuning blijft bestaan tot uiterlijk 1 januari 2016, of eerder als de indicatie afloopt. 

Veel interesse bij zorgaanbieders

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor hulpverlening op basis van Wmo en Jeugdhulp. Gemeenten en zorgaanbieders hebben samen een inkooptraject doorlopen. Dit is uitgemond in een bestuurlijke aanbesteding. Een groot aantal zorgaanbieders van Wmo en Jeugdhulp in de regio heeft een aanbieding gedaan, variërend van beschermd of begeleid wonen tot crisisopvang. 

Zuid-Limburg koopt samen in en werkt samen

De Maastricht-Heuvelland gemeenten kopen samen de ondersteuning in op het gebied van de Wmo. Op het gebied van jeugdhulp is de gemeente Maastricht centrumgemeente voor heel Zuid-Limburg. Dit houdt in, dat Maastricht de inkoop van álle jeugdhulp in 2015 regelt namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. De ondersteuning op het gebied van beschermd wonen, koopt Maastricht-Heuvelland samen in met de Westelijke Mijnstreek.

2015 en daarna

In de loop van het overgangsjaar 2015 worden de zorgvraag en het zorgaanbod meer op elkaar afgestemd en worden nieuwe afspraken gemaakt voor 2016 en de volgende jaren. Dit gebeurt in overleg met cliënten, ouders, vrijwilligers en professionals. De gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland continueren de samenwerking in het Sociale Domein. 

Aanbieders die zich nu nog niet hebben aangemeld kunnen ook later nog toetreden, om zo alsnog in 2015 een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan.