Jongere niet ingeschreven op school? Boete!

Afbeelding van jongeren

Ouders/verzorgers van jongeren van vijf tot achttien jaar kunnen een boete krijgen wanneer zij de jongere niet hebben ingeschreven op een school of onderwijsinstelling. Deze boete kan oplopen tot € 5000,-. 

Leerplichtwet

Volgens de Leerplichtwet moet iedere jongere van vijf tot achttien jaar zijn ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, tenzij er sprake is van een vrijstelling. De leerplichtambtenaren van de regio Maastricht-Heuvelland zien streng toe op het naleven van deze wet. Niet inschrijven op een school of onderwijsinstelling zonder vrijstelling is een overtreding van de Leerplichtwet.  

Alsnog inschrijven

Als er sprake is van deze overtreding krijgen ouders of verzorgers tien schooldagen de gelegenheid om de jongere alsnog in te schrijven bij een school of onderwijsinstelling. Als een kind wel onderwijs volgt, krijgen ouders of verzorgers tien schooldagen de tijd om aan te tonen bij welke school  of onderwijsinstelling  de jongere staat ingeschreven. Zijn de tien schooldagen verstreken en is nog steeds geen inschrijving bij een school of onderwijsinstelling overlegd, dan wordt een boete opgelegd. Deze boete bedraagt €100,- per dag, zolang de overtreding duurt, met een maximum van € 5000,-. 

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de regio Maastricht-Heuvelland via 14 043, of per email via leerplichtvsv@maastricht.nl.