Jongerenraad zoekt nieuwe bestuursleden voor 2014/2015

Zie jij het zitten om de stem van jongeren in Maastricht te laten horen? Om bestuurlijke ervaring op te doen en je competenties te verbeteren? Ben je enthousiast en betrokken?

Jongerenraad Maastricht

Houd je je aan je afspraak? Vind je het een uitdaging om samen te werken met leeftijdsgenoten tussen 16 en 25 jaar met verschillende of specifieke belangstelling (duurzaam, website, bestuur, cultuur, organiseren)? Of heb je ideeën die je graag wilt uitvoeren? Schrijf dan een mail met je motivatie naar voorzitter@jrmaastricht.nl. De JRM streeft ernaar de wervingsgesprekken te houden in de eerste week van juni 2014. 

De Jongerenraad Maastricht (JRM) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente (het college van burgemeester en wethouders). Met als doel de stem van jongeren te vertalen en te laten horen in Maastricht. 

Maar wat doen we nu eigenlijk?

Adviseren is natuurlijk belangrijk, maar je moet wel weten waar je het over hebt. Daarom zet de JRM ook initiatieven op. Zo hebben we het initiatief genomen om Kingsnight 2014 te organiseren. De vraag die daaraan vooraf ging was of jongeren überhaupt behoefte hebben aan een Maastrichts alternatief voor Koningsnacht en -dag. We kregen een duidelijk antwoord van de 3000 aanwezigen: ja!  

Zo’n initiatieven zijn belangrijk voor de gemeente om te weten wat er leeft onder jongeren. En nog belangrijker voor de jongeren die hun stem massaal kunnen laten horen. Komende jaren zetten we dan ook in op meer van dit soort initiatieven met bijbehorend advies. Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken!