Keurmerk Veilig Ondernemen

Uitgereikt aan ondernemersvereniging Stokstraatkwartier

Logo keurmerk Veilig Ondernemen

Burgemeester Hoes heeft gisteravond het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan de ondernemersvereniging Stokstraatkwartier. Op 26 februari 2013 werd een intentieverklaring tussen brandweer, politie, gemeente en de ondernemersvereniging getekend.  Aanleiding om te starten met het KVO was de overval op een juwelier in het Stokstraatkwartier.

Samenwerking om criminaliteit aan te pakken

Samenwerking is essentieel om (meetbare) successen te boeken. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en professionals. Elke overval of winkeldiefstal is er één teveel. Niet alleen vanwege de schade, maar vooral vanwege de impact op ondernemer en medewerkers. In Nederland is er jaarlijkse ongeveer € 1 miljard schade als gevolg van winkelcriminaliteit. Per winkel: gemiddeld 1,5 % derving.

KVO’s in Maastricht

Specifieke resultaten voor het Stokstraatkwartier: de goede samenwerking als centraal punt. Een schouw heeft opgeleverd dat een aantal prullenbakken vervangen is en enkele zaken m.b.t. achterstallig onderhoud. Er zijn al KVO’s voor bedrijventerreinen Bosscherveld, Beatrixhaven-Randwyck, inclusief Geusseltgebied, Scharn-Noord en Maastricht-Eijsden en ook een KVO voor Scharn-Heer. In voorbereiding zijn de Voltastraat en het Mosae Forum.

Een veilig Maastricht voor inwoners, bezoekers en ondernemers

De gemeente Maastricht hecht veel waarde aan het veiligheidsgevoel en de veiligheidsbeleving van haar inwoners, ondernemers en bezoekers. In de komende jaren werken de gemeente en politie daarom nog intensiever samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en professionals om de veiligheid in de stad te optimaliseren. De samenwerking staat ook centraal in het Meerjarenprogramma Veiligheid, dat binnenkort door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Want veiligheid is niet alleen een zaak van gemeente en politie, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en professionals om criminaliteit aan te pakken.