Koninklijke onderscheiding voor de heer L.H.W.M. van Lieshout

Op zaterdag 19 september 2015 reikte loco-burgemeester André Willems een Koninklijke onderscheiding (Lid in de orde van Oranje-Nassau) uit aan de heer L.H.W.M. van Lieshout, woonachtig te Meerssen. De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van Basketball Club Kimbria.

Personalia:

De heer Lambert van Lieshout (71 jaar) (gehuwd), voorheen werkzaam bij DSM Research.

Verdiensten:

1961-heden          vrijwilliger bij de Basketball Club Kimbria (thans bijna 450 leden). Betrokkene was o.a. jurylid en scheidsrechter, hield de ledenadministratie bij, was redacteur van het clubblad en gaf scheidsrechterscursussen. Daarnaast organiseerde hij jeugdkampen, toernooien, sponsoractiviteiten en andere aan basketbal gerelateerde activiteiten zoals wandeltochten voor leden. In 2006 ontving hij de vrijwilligers sportprijs van de gemeente Maastricht.

1973-2013            wedstrijdsecretaris (1973-1998), secretaris (1998-2005) en voorzitter (2005-2013) van Basketball Club Kimbria. Ook is hij lid van het jubileumcomité 60 jaar Kimbria. Hij maakte de sport o.a. toegankelijk voor de minderbedeelden door contributie kwijt te schelden. Hij was initiator en organisator van het Annelies Brisbout basketball toernooi. Gesteld kan worden dat door zijn inzet het basketbal voor Maastricht en Zuid-Limburg behouden is gebleven. Onder zijn leiding groeide het ledenaantal van 8 naar 250. De vereniging draait mee in het lokale scholenproject en heeft tegenwoordig tevens een rolstoelbasketbalteam.

1973-2014            vrijwilliger bij en bestuurslid van het districtsbestuur Limburg (later rayon Zuid) van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Hij was afgevaardigde van BC Kimbria en zette zich in voor de promotie van de sport in Limburg door het basketbalplan Limburg. Tevens droeg hij bij aan de fusie van de Limburgse basketbalcompetitie met Noord-Brabant. Daarnaast was hij secretaris van de Protestcommissie. Hij is erelid van het rayon.

1998-heden          contactpersoon voor de gemeente Maastricht bij Basketball Club Kimbria. Hij voert overleg met de gemeente over de huur van sportaccommodaties en de nieuwbouwplannen voor een sporthal. Tevens adviseert hij op verzoek van de gemeente over (de samenwerking met) andere verenigingen.