Koninklijke onderscheiding voor de heer prof. dr. ir. J.M.J. Coenen

Op maandag 29 september reikte burgemeester Hoes, de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uit aan architect en stedenbouwkundig prof. dr. ir. J.M.J. Coenen, voor zijn excellente verdiensten voor het vakgebied van de architectuur en stedenbouw. Zijn ontwerpen en zijn gedachtegoed zijn voor het vakgebied in Nederland van eminente betekenis. Met zijn ontwerpen op stadsdeelniveau heeft architect en stedenbouwer Coenen nationaal en internationaal erkenning verworven.

Verdiensten: 

De heer prof. dr. ir. J.M.J. Coenen  (wordt 30 september 65 jaar) 

Jo Coenen heeft met zijn rijk oeuvre aan ontwerpen het aanzien van veel Nederlandse steden bepaald. Hij is afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke architecten en stedenbouwkundigen van Nederland.  Een aantal van zijn ontwerpen behoren tot de canon van de Nederlandse architectuur en stedenbouw. Zijn aanpak voor het stadsontwerp dient als voorbeeld voor een nieuwe ontwerpaanpak voor gebiedsontwikkeling in heel Europa. Excellente voorbeelden van zijn werk zijn de ontwerpen voor het NAi in Rotterdam, de Vesteda-toren in Eindhoven en de bibliotheken voor Amsterdam en Maastricht. Zijn stadsontwerpen voor KNSM-eiland (Amsterdam) en de Vaillantlaan in Den Haag gelden als mijlpalen in de stedelijke vernieuwing. 

Jo Coenen woont en werkt al 25 jaar in Maastricht. Zijn verdiensten voor de stad begonnen ooit met de vestiging van de universiteit in de oude binnenstad, maar hij is ook verantwoordelijk voor het project Markt en Maasoevers met het Mosae Forum en natuurlijk het Sphinx-Céramiqueterrein in Maastricht. Jo Coenen veranderde het aanzicht van de stad. 

De excellentie van Jo Coenen uit zich bovendien in het combineren van ontwerpvaardigheid, reflectie op het vakgebied en de kunst van het verbinden. Ook zijn werkzaamheden op het gebied van onderzoek en onderwijs vormden een integraal onderdeel van zijn architectonische vakuitoefening. Bouwen in historische context in combinatie met een zorgvuldige gebruikmaking van de specifieke kwaliteiten van die context is een opgave die Jo Coenen tot in de finesses beheerst. Hij weet de eisen van de hedendaagse bouwopgave te verbinden aan vernieuwende architectuur, die tegelijkertijd wortelt in de Nederlandse traditie. De ontwerpen van Jo Coenen streven naar grote stedelijke diversiteit en evenwicht in functie, stedelijke structuur, morfologie en architectuur.  

 

Van 2000-2004 vervulde Jo Coenen de functie van Rijksbouwmeester, waarbij hij binnen de Rijksoverheid  een nieuwe werkvorm introduceerde waarbij op multidisciplinaire en integrale wijze wordt gewerkt aan ruimtelijke ontwerpvraagstukken. Ook heeft hij de oprichting van het College van Rijksadviseurs mogelijk gemaakt, een onafhankelijk en multidisciplinair samengesteld  adviesorgaan voor ministers, departementen en Rijksdiensten; dat inmiddels al tien jaar lang gevraagd en ongevraagd adviseert op ruimtelijke ontwerpvraagstukken.

 

In de loop van zijn carrière ontving Jo Coenen diverse prijzen en onderscheidingen waaronder de International Architecture Award en de BNA-Kubus voor zijn gehele oeuvre. Hij ontving een eredoctoraat van de Open Universiteit in 2004 en in 2009 het Honorary Fellowship of The American Institute of Architects. Jo Coenen was verbonden aan een groot aantal nationale en internationale universiteiten en hogescholen, waaronder Milaan, Karlsruhe en aan de TU Delft. Binnen de faculteit Bouwkunde van de TU richtte hij de vakgroep RMIT op. Sinds 2009 bekleedt Jo Coenen de leerstoel Architectuur & Transformatie aan de Maastricht University.

Jo Coenen werd onlangs benoemd tot curator van de IBA Parkstad in Heerlen en als architect werkt hij met zijn bureau aan diverse grote projecten in binnen- en buitenland, waaronder de Stibbetoren aan de Zuidas in Amsterdam. Ook is Jo Coenen supervisior voor het centrumgebied van Leidsche Rijn. Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties is Jo Coenen voorzitter van het Professional Experience Program (PEP), onderdeel van de Wet op de Architectentitel.