Koninklijke onderscheiding voor de heer prof. mr. J. (Jaap) Spier

Vanmiddag reikte burgemeester Penn–te Strake, de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uit aan de heer prof. mr. J. Spier, voor zijn rol in de rechtsontwikkeling op nationaal, supranationaal en mondiaal niveau op het terrein van aansprakelijkheidsrecht. Ook heeft hij een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de internationale rechtsontwikkeling op het gebied van de rechtsverplichting van staten inzake klimaatbeheersing en de totstandkoming van de 'Oslo Principles on Global Climate Obligations'.

Verdiensten:

Bijna 25 jaar geleden nam Jaap Spier het initiatief tot het samenbrengen van een groep internationale geleerden in de European Group on Tort Law. Al veertig jaar verschijnen er met regelmaat publicaties van zijn hand, waaronder het gezaghebbende en vernieuwende Shaping the Law for Global Crises en Climate Change Remedies. Niet alleen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, maar ook op andere gebieden van het burgerlijk recht, heeft Jaap Spier veel bijgedragen aan de rechtspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad.

Het laatste decennium houdt hij zich bezig met de strijd tegen klimaatverandering. Zijn inzet voor de totstandkoming van de Oslo Principles on Global Climate Obligations verdient bijzondere aandacht. Over Professor Spiers zorg om het milieu en dan met name het klimaat en de zoektocht naar een waardevolle rol voor het privaatrecht in dit verband, kan worden gezegd dat dit uitzonderlijk is. Jaap Spier heeft in 2011 –samen met professor Pogge van Yale University- een groep zeer vooraanstaande juristen van over de hele wereld samengebracht om de bestaande juridische verplichtingen in verband met klimaatverandering in kaart te brengen: The Expert Group on Global Climate Obligation. Professor Spier heeft ervoor gezorgd dat dit belangwekkende project als baanbrekend wordt beschouwd. Dit initiatief heeft geleid tot de Oslo Principles.

Nevenfuncties:

  •            Senior Global Justice Fellow aan Yale University
  •            Honorary President van het Internationale Samenwerkingsverband Deskundigen.
  •            Voorzitter van de Vereniging Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
  •            Fellow/Observatory of European en Comparative Private Law
  •            Voorzitter Vereniging van Burgerlijk Recht
  •            Hoofdredacteur van Legal Perspectives for Global Challenges
  •            Medeoprichter en lid van de IBA Working Group on a Model Statute for Climate Change               Remedies.