Kwaliteitsimpuls voor Grote Gracht

Begin herinrichting in oktober 2014

De gemeente Maastricht begint in oktober van dit jaar met de herinrichting van de Grote Gracht. Het complete wegprofiel wordt daarbij vervangen door hoogwaardig klein plaveisel. De parkeerplaatsen aan de zuidkant van de straat verdwijnen en maken plaats voor een fietsstrook. Hierdoor ontstaat er een veilige eigen ruimte voor het dalende fietsverkeer naar de binnenstad. Het aantal parkeerplaatsen wordt gehalveerd en de maximale parkeerduur wordt teruggebracht van twee naar een uur. Het college van Burgemeester en Wethouders wil met deze maatregelen de verkeersveiligheid in de straat verbeteren. De herinrichting en het gebruik van historische materialen moeten bovendien de aantrekkelijkheid verhogen en de straat meer onderdeel maken van de binnenstad. De totale kosten voor de herinrichting bedragen 1,284 miljoen euro.  
 
John Aarts, wethouder Financiën, Mobiliteit en Economie, toont zich tevreden: “Buurtbewoners en ondernemers hebben jarenlang verzocht om deze herinrichting. Nu kan eindelijk de schop de grond in. Ik ben blij dat we in deze financieel moeilijke tijden geld hebben weten te vinden voor een noodzakelijke kwaliteitsimpuls van deze straat.” 

Grote Gracht

De Grote Gracht is een straat aan de rand van het centrum met een rijke historie. In de 18de eeuw lag de straat al in de vestiging Maastricht. Tegenwoordig kent de straat een veelheid aan functies, uiteenlopend van detailhandel en wonen, tot onderwijs. De Grote Gracht is een belangrijke fietsroute tussen Maastricht-west en de binnenstad en is als één van de aanloopstraten een visitekaartje voor het centrum. Goed functionerende en hoogwaardige aanloopstraten zijn van groot belang als entree van het kernwinkelgebied.  

Minder parkeren en meer ruimte voor de fiets

De gemeente wil met een aantal verkeerskundige ingrepen de verkeersveiligheid in de Grote Gracht verbeteren. Er komt een fietsstrook aan de zuidzijde van de straat. De parkeerplaatsen aan deze zijdeP verdwijnen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de fietser en behoren conflictsituaties tussen geparkeerde auto’s (denk aan openslaande autoportieren) en het dalende fietsverkeer (met vaak hoge snelheid) tot de verleden tijd. Parkeren in de Grote Gracht wordt beperkt: van de 24 parkeerplaatsen blijven er 12 over. In overleg met bewoners en ondernemers wordt de maximale parkeerduur begrensd op 1 uur. Dit sluit beter aan bij het type winkels dat aan de Grote Gracht ligt. 

Volwaardig onderdeel van de binnenstad

Ook met de nieuwe bestrating en herinrichting van de openbare ruimte krijgt de Grote Gracht een kwaliteitsimpuls. De herinrichting zorgt voor een rustige en hoogwaardige uitstraling. Door aan te sluiten bij de bestratingsmaterialen (graniet klein plaveisel en betonbasalttegels) die elders in de binnenstad zijn gebruikt, wordt de Grote Gracht een volwaardig onderdeel van de binnenstad. Ook het voor de binnenstad kenmerkende profiel van een smalle rijloper met trottoirs aan beide zijden wordt toegepast. Het vervangen van asfalt door klein plaveisel zorgt in de smalle straat met gesloten bebouwing wel voor een lichte toename van het geluidsniveau. De gemeente treft daarom geluidsisolerende maatregelen aan (de gevels van) de aanliggende woningen.
 
In de maanden juli, augustus en september wordt het werk aanbesteed en gegund. De uitvoering van de herinrichting is voorzien in de maanden oktober en november.