Landelijke Boomfeestdag op 22 maart in Maastricht

Wethouder Gerdo van Grootheest, pastoor Mattie Jeukens, Peter Derksen

Op woensdag 22 maart 2017 viert Stichting Nationale Boomfeestdag haar 60-jarig jubileum. Het thema is “Bomen Verbinden” en is gekozen vanwege het feit dat in 60 jaar miljoenen kinderen 10 miljoen bomen (2200 voetbalvelden) hebben geplant en zo op een positieve manier verbonden zijn met de natuur. Tegelijkertijd is het volgend jaar 25 jaar geleden dat in Maastricht het Verdrag van Maastricht getekend is en de Europese Unie een feit werd.  

Kick-off moment op 18 december

Vanmorgen vond de kick-off plaats van de jubileum Boomfeestdag bij de Kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dit is de locatie van de jubileumactiviteiten volgend jaar én van de start van de aanplant van de Groene Loper. Gerdo van Grootheest, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu en Peter Derksen, directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag, hebben deze kick-off verzorgd samen met pastoor Mattie Jeukens door een aantal wensen in een -door Staatsbosbeheer aangeboden- boom te hangen. Het thema “Bomen Verbinden” past ook in de verbinding die het plan De Groene Loper tot stand brengt tussen de wijken die tot op heden gescheiden zijn geweest.

Op 22 maart planten 500 schoolkinderen en 250 genodigden de eerste 25 lindebomen van de Groene Loper. Ook planten kinderen uit Wittevrouwenveld 75 nieuwe bomen langs de Frankenstraat. Op het Europaplein planten kinderen 28 lindes (één voor iedere lidstaat van de EU) in het kader van het project ‘Europe Calling’.

Achtergrond Boomfeestdag

De FAO, de Internationale Organisatie van de VN voor Landbouw en Voedsel, sloeg in 1954 alarm en uitte haar bezorgdheid over de grootschalige ontbossing in de wereld. Dit leidde tot het aannemen van een resolutie waarin werd opgeroepen tot een jaarlijks terugkerend ‘World Festival of Trees’. Nederland gaf hieraan gehoor door het Landelijk Comité Boomplantdag op te richten. Een comité, geleid door Staatbosbeheer, kreeg de taak Nederland en in het bijzonder kinderen te interesseren voor de waarde van bomen en bossen. In 1980 werd het Comité omgedoopt tot Stichting Nationale Boomfeestdag. In datzelfde jaar kreeg de Stichting het huidige Dick Bruna-logo. Tot op de dag van vandaag is Staatsbosbeheer de moederorganisatie van Stichting Nationale Boomfeestdag. De Stichting is wereldwijd het oudste instituut dat zich bezighoudt met natuureducatie en de eerste daadwerkelijke maatregel ten behoeve van een beter klimaat.