Leden klankbordgroep gezocht om mee te denken over sportaccommodaties

We gaan een klankbordgroep oprichten die met ons meedenkt over nieuwe tarieven voor de verhuur van onze sportaccommodaties en over het aantal binnenaccommodaties. Op beide vlakken moeten een paar dingen veranderen. Daarvoor zijn we op zoek naar u.

Heeft u bestuurservaring bij een (sport)vereniging en voelt u zich betrokken bij Maastricht of bij het sporten in de stad, meld u dan voor 13 oktober aan als lid van de klankbordgroep. 

Hoge kosten, lage inkomsten

Maastricht heeft te veel sportaccommodaties die te weinig gebruikt worden. Daarnaast hanteren we lage tarieven. De kosten zijn enorm hoog en de inkomsten laag. Daarom heeft de raad met het vaststellen van de sportnota 2020 Mee®bewegen opdracht gegeven om de inkomsten te verhogen via een verhoging van de tarieven. En de uitgaven te verminderen door binnensportaccommodaties af te stoten/te sluiten. Het aantal buitensportaccommodaties wordt op dit moment al verminderd. 

Klankbordgroep

De klankbordgroep zal twee keer bij elkaar komen: een keer in week de week van 27 oktober en een keer in de week van 8 december. De exacte data en de locaties ontvangt u via e-mail. Tijdens de bijeenkomsten willen we inhoudelijk van gedachten wisselen met u over de kaders voor de nieuwe tarievenstructuur en de toekomst van de binnensportaccommodaties. Aan de hand van uw input tijdens de klankbordgroepen, wordt een raadsvoorstel voorbereid. Dat voorstel wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Leden gezocht

We zoeken in totaal 15 mensen die

 

  • breed maatschappelijk betrokken zijn;
  • bestuurservaring hebben bij tenminste één (sport)vereniging, bij voorkeur gecombineerd met een (vrijwillige of betaalde) functie bij een andere maatschappelijke instelling
  • onpartijdig zijn;
  • affiniteit hebben met sport en/of Maastricht;
  • over een groot lokaal netwerk beschikken. 

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan voor 13 oktober via sportbeleid@maastricht.nl. Vermeld in de e-mail uw contactgegevens en licht u alstublieft kort even toe hoe u aan bovenstaande punten voldoet.  We zien uw aanmelding graag tegemoet. U kunt ook via e-mail uw vragen stellen.