Let’s talk about ssst…

logo SOwhAt!

Vernieuwend Maastrichts initiatief krijgt vervolg in 16 Zuid-Limburgse scholen

Seksualiteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken en zo bijdragen aan een seksueel gezondere samenleving. Dat is het doel van SOwhAt!, een Maastrichts initiatief, door en met jongeren ontwikkeld. SOwhAt!, dat zichzelf de gespreksopener voor seksualiteit noemt, gaat in het najaar van 2017 met vernieuwende vormen van sekseducatie op 16 Zuid-Limburgse scholen van start. Woensdagochtend 6 september 2017 trapte SOwhAt! deze pilot af samen met de gedeputeerde van Provincie Limburg Marleen van Rijnsbergen en wethouder van de gemeente Maastricht Mieke Damsma. Zowel de gemeente als de provincie hebben het SOwhAt! project financieel mogelijk gemaakt.

Het doel van SOWhAt! is seksualiteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar(der) te maken en zo bij te dragen aan een seksueel gezonder Limburg. Hierbij vertrekt SOwhAt! telkens vanuit de behoeften van jongeren om zo goed mogelijk aan te sluiten op hun leefwereld.

Het openbreken van het gesprek gebeurt aan de hand van een spel-les (een improvisatiestuk dat plaatsvindt in de klas) en een applied game (met een verhaallijn aan de hand van microgames). De focus van de producten ligt meer op het gevoelsaspect dan het puur verstrekken van informatie. Enerzijds om ruimte te geven aan emotie en gevoel, anderzijds om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de jongeren zelf. SOwhAt! werkt in lokale samenwerking toe naar een structurele oplossing voor de uitdagingen binnen de seksuele gezondheid van jongeren. Zo verbindt zij initiatieven gericht op jongeren en/of seksualiteit om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten en kennis te delen. SOwhAt! benadrukt dat het geen vervanging is van het huidige aanbod preventiemiddelen, maar als gespreksopener een aanvulling dan wel versterking biedt van bestaande initiatieven.

SOwhAt! is in 2014 ontstaan uit het een participatieproject geïnitieerd door de gemeente Maastricht als reactie op de negatieve resultaten uit het onderzoek ‘Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond’ van GGD Zuid Limburg. “Seksuele voorlichting begint met een goed gesprek tussen mensen” aldus Wethouder Mieke Damsma.’Wij hopen met dit initiatief een stap te zetten in een gezonde seksuele samenleving. Belangrijk is nu om het project verder uit te rollen en te verduurzamen”. Deze uitrol is mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg. Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn: “Limburgse jongeren zijn seksueel ongezonder, een bloedserieus onderwerp waar over gesproken moet worden. SOwhAt! prikkelt jongeren om verstandige en eigen keuzes te maken ten aanzien van seks en seksualiteit op een veilige manier. Een mooi voorbeeldproject binnen de Sociale Agenda Limburg 2025 van de Provincie Limburg.”

Pilot in Zuid-Limburg

In het najaar van 2017 (begin schooljaar) start SOwhAt! haar uitrol bij tot nu toe 16 Zuid-Limburgse scholen (in en rond de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad). In samenwerking met de GGD Zuid-Limburg zal SOwhAt! als gespreksopener aansluiten een voortbouwen op de Sekswijzer inclusief de lespakketten van Lang Leve de Liefde (ontwikkeld door o.a. SOA Aids Nederland en Rutgers WPF). Hierbij wordt de ontwikkelde interactieve spel-les als gespreksopener in november 2017 ingezet, gevolgd door de Sekswijzer in het voorjaar 2018 en de applied game als opfrisser richting de zomervakantie 2018. Dit wordt gedaan in het kader van een breder onderzoek naar de effectiviteit van SOwhAt! met GGD Zuid-Limburg als adviserende partner. Zelf onderzoekt SOwhAt! het verloop van het project met een procesevaluatie. Eind 2018 zal SOwhAt! haar pilotfase afronden en worden de resultaten opgeleverd.