Lezingen 350 jaar Stadhuis drukbezocht

Veel belangstelling voor historie en architectuur van het Stadhuis.

Met nog twee lezingen te gaan kan nu al worden vastgesteld dat de lezingenreeks 350 jaar Stadhuis druk wordt bezocht. Deze reeks wordt georganiseerd door de gemeente Maastricht en het KLGOG, het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. De laatste twee lezingen voor de zomer vinden plaats op zondag 18 en zaterdag 24 mei. Zondag 18 mei 14.00 uur vertelt dr. Eloy Koldeweij over de interieurs van het Stadhuis en zaterdag 24 mei (vanwege Dancetour niet op zondag 25 mei) geeft drs. Angelique Friedrichs uitleg over de restauratie van de interieurs van het Stadhuis. 

De lezingenreeks is gratis toegankelijk. U kunt zich met maximaal 4 personen aanmelden via medea.van.kessel@maastricht.nl. De lezingen worden gecombineerd met een rondleiding, waarbij dieper wordt ingegaan op het onderwerp van de lezing. In oktober zal de tweede reeks lezingen plaatsvinden waarbij het accent ligt op het historische gebruik van het stadhuis. De onderwerpen en datums voor die reeks worden in september bekendgemaakt. 

Na 350 jaar tijd wordt het tijd voor restauratie. Hiervoor heeft de Stichting Restauratie Atelier Limburg in de jaren 2011 en 2012 een aantal vooronderzoeken en pilotstudies uitgevoerd. Ook heeft in aanloop naar deze restauratie en herinrichting een inventarisatie plaatsgevonden van de cultuurhistorische waarde van het interieur, de afzonderlijke vertrekken, de verlichting, haardelementen en meubelstukken. Hiervan is een handzaam en rijkelijk geïllustreerd boekwerkje gemaakt met als titel “Voor den meesten luyster vande stadt”. Deze uitgave is voor 10 euro in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar in het Stadhuis.