Maastricht, Aken en Luik bespreken belangrijke veiligheidsthema’s

Gisteravond vond op initiatief van de burgemeesters van Maastricht, Aken en Luik, een Euregionaal veiligheidsoverleg plaats in Maastricht. Tijdens dit overleg stonden de veiligheidsthema’s jihadisme/radicalisering, outlaw motorclubs, woninginbraken, voetbalsupporters, drugsproblematiek en mensenhandel centraal.

De drie burgemeesters en de commissarissen van politie en hoofd officieren van de openbaar ministeries in de Euregio, de Euregio Maas Rijn en het Euregionaal samenwerkingsverband van politie zijn positief over de samenwerking. De informatie-uitwisseling op de zes veiligheidsthema’s verloopt, binnen de mogelijkheden die de verschillende wet- en regelgevingen bieden, naar tevredenheid. Concreet is afgesproken om binnen de Euregio Maas-Rijn een plan te ontwikkelen voor een integrale grensoverschrijdende aanpak van woninginbraken. Een dergelijke afstemming en aanpak wordt ook op het gebied van voetbalsupporters en outlaw motorclubs onderzocht.

Het overleg wordt gecontinueerd zodat de Euregionale aanpak van veiligheid structureel kan worden afgestemd.