Maastricht herdenkt de Franse vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog

De gemeente Maastricht en de provincie Limburg herdenken op woensdag 15 oktober 2014 de Franse vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij het nationale monument aan de Nieuwenhofstraat zullen burgemeester Hoes, gouverneur Bovens en de Franse ambassadeur Pic op woensdag 15 oktober 16.30 uur een krans leggen. Franse leerlingen van het United World College Maastricht zullen hen daarbij assisteren. Ook zal door de vereniging Veldeke Maastricht nabij het monument een plaquette worden geplaatst met uitleg over dit bijzondere monument. De kranslegging zal muzikaal worden opgeluisterd door de Koninklijke Zangvereniging de Mastreechter Staar. De “Staar” was er ook bij toen het monument in 1926 werd onthuld. 

Hoewel Nederland in de periode 1914-1918 neutraal bleef, kregen Nederlandse grensregio’s en grensgemeenten veel te maken met vluchtelingen,  grensincidenten,  smokkelaars etc. Ook liep er langs de grens een ijzeren afrastering (de zgn. elektrische  draad) waarop een lading van 2400 volt stond. 

Tijdens deze oorlogsjaren zijn ook veel Belgen en Fransen naar Maastricht gevlucht.  Alleen al in de eerste week na het uitbreken van de oorlog kwamen er meer dan zevenduizend vluchtelingen naar de stad. Onder hen waren veel gewonde militairen uit de omgeving van Luik. Zij werden ontwapend en meestal geïnterneerd. Veel Franse en Belgische militairen stierven tijdens hun internering; de meesten ten gevolge van de Spaanse griepepidemie in de zomer van 1918. 

In het plantsoen op de hoek Nieuwenhofstraat - St. Pieterstraat in Maastricht staat een bijzonder monument ter herinnering aan de 454 Franse burgers die in Nederland zijn overleden. Dit nationale monument is in 1926 onthuld door Prins Hendrik samen met o.a. vertegenwoordigers van het Rode Kruis, de Rijksoverheid, de gouverneur, gemeentelijke autoriteiten en uiteraard de Franse ambassadeur. Nu zal voorafgaand aan de plechtigheid bij het monument een besloten ontvangst plaatsvinden in het University College. Daar zal historicus Jac van den Boogard van het Sociaal Historisch Centrum Limburg een lezing geven over Maastricht ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.