Maastricht Heuvelland zet in op continuïteit

De regio Maastricht Heuvelland krijgt voor de komende twee jaar (2015-2016) een bedrag van € 3,7 miljoen subsidie van het Rijk voor het behoud van banen in de thuiszorg. Dit geld wordt ingezet om de dienstverlening in de thuiszorg, ondanks de Rijksbezuiniging, zoveel mogelijk op peil te houden. De gemeenteraden in de regio  besloten eerder voor 2015 te kiezen voor continuïteit in het beleid ten aanzien van hulp in de huishouding.

Overgangsjaar 2015

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul zetten in op behoud van werkgelegenheid én behoud van maatschappelijke ondersteuning voor hun inwoners. Het continueren van het huidige beleid leidt tot een instandhouding van arbeidsplaatsen. De thuiszorgaanbieders in de regio Maastricht Heuvelland scharen zich achter deze aanpak.

Maastricht

Van de toegekende € 3,7 miljoen subsidie komt € 1,4 miljoen ten goede van de gemeenten in het Heuvelland. De gemeente Maastricht ontvangt € 2,3 miljoen. Voor Maastricht betekent dit dat een derde van het verwachte tekort voor 2015 kan worden gedekt vanuit de toegekende toelage huishoudelijke hulp. Om de continuïteit ten aanzien van de dienstverlening hulp bij het huishouden te kunnen bieden, past Maastricht in 2015 ongeveer twee miljoen euro bij. Wethouder Gerats (Zorg, Welzijn): “Als regio hebben wij ons deel van het rijksbudget binnen, hetgeen geheel ten goede komt aan de doelgroep. Hierdoor kunnen we voor 2015 duidelijkheid bieden aan zorgvragers en hulpverleners”.