Maastricht koploper op het gebied van cliëntondersteuning

De gemeente Maastricht is aangewezen als één van de veertien landelijke koplopers op het gebied van cliëntondersteuning. Deze koplopergemeenten zijn aangewezen in het kader van het project Koplopers Cliëntondersteuning van de VNG samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Doel van dit project is om cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Dat gebeurt door gemeenten die vernieuwend bezig zijn in hun regio bij die ontwikkeling het voortouw te laten nemen.

Wethouder Jack Gerats, verantwoordelijk voor onder andere Wmo en Welzijn: “het is niet altijd even gemakkelijk voor mensen om hun weg te vinden naar alle beschikbare voorzieningen en deze aan te vragen. Daarom is het van belang dat er vrijwilligers en organisaties zijn die deze cliënten op onafhankelijke wijze helpen in deze zoektocht. Dat noemen we cliëntondersteuning. Dat we zijn aangewezen als koploper stimuleert ons om de cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren!”

Cliëntondersteuning is dus een thema dat leeft in Maastricht en in de regiogemeenten Maastricht-Heuvelland, getuige ook de 140 deelnemers aan de werkconferentie: ”de burger centraal in de cliëntondersteuning” op 6 oktober 2016. Naar aanleiding van deze werkconferentie wordt gewerkt aan een plan van aanpak, dat in de afrondende fase is. Belangrijke elementen in dit plan van aanpak zullen zijn: verdere visievorming, aansluiten bij de doelgroep, bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning en een goede samenwerking tussen de betrokken organisaties. Samen met de gemeenten in de regio worden deze thema’s uitgewerkt.

Voor meer informatie over het project Koplopers Cliëntondersteuning kunt u terecht op de website van de VNG.